Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa zaprojektowania i stworzenia prototypu oprogramowania informatycznego pozwalającego na zakup i zapis danych pogodowych przez użytkownika do pliku i wygenerowania kodu widget'u (html+js) prezentującego dane pogody

Zawiadomienie o wyborze oferty - 27.01.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 11.01.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 28.12.2020 r.

SIWZ - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 2 - formularz cenowy - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 6 - wykaz usług - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 7 - wykaz osób - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 8 - wzór umowy - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 9 - porozumienie o zachowaniu poufności - 28.12.2020 r.