Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa wykonania prototypu urządzenia "DrumSpider" do wizualizacji nut (MIDI) na perkusji - powtórka

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 11.01.2021 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu- 23.12.2020 r.
 2. SIWZ - 23.12.2020 r.
 3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 23.12.2020 r.
 4. Załącznik nr 2 – formularz cenowy - 23.12.2020 r.
 5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 23.12.2020 r.
 6. Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy wykazujące o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 23.12.2020 r.
 7. Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy Kapitałowej - 23.12.2020 r.
 8. Załącznik nr 6 – wykaz usług - 23.12.2020 r.
 9. Załącznik nr 7 – porozumienie o zachowaniu poufności - 23.12.2020 r.
 10. Załącznik nr 8 – wzór umowy - 23.12.2020 r.