Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania receptur produktów kosmetycznych oraz przeprowadzenie badań.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.01.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 23.12.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 15.12.2020 r.

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 15.12.2020 r.

Formularz cenowy - załącznik nr 2 - 15.12.2020 r.

Wykaz usług - załącznik nr 3 - 15.12.2020 r.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  - załącznik nr 4 - 15.12.2020 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 5 - 15.12.2020 r.

Porozumienie o zachowaniu poufności - załącznik nr 6 - 15.12.2020 r.

Wzór umowy - załącznik nr 7 - 15.12.2020 r.