Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa wykonania prototypu urządzenie "DrumSpider" do wizualizacji nut (MIDI) na perkusji.

Zawiadomienie o unieważnieniu oferty - 22.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 11.12.2020 r.

SIWZ - 11.12.2020 r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 11.12.2020 r.

Załącznik nr 2 – formularz cenowy - 11.12.2020 r.

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczeni - 11.12.2020 r.

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy wykazujące o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 11.12.2020 r.

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy Kapitałowej - 11.12.2020 r.

Załącznik nr 6 – wykaz usług - 11.12.2020 r.

Załącznik nr 7 – porozumienie o zachowaniu poufności - 11.12.2020 r.

Załącznik nr 8 – wzór umowy - 11.12.2020 r.