Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa polegająca na opracowaniu prototypu projektu i wykonania stanowiska do ręcznej produkcji produktów testowych - słomek actistraw spełniających wymogi HACCP - powtórka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.01.2021 r.

Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert - 18.12.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 18.12.2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 12.14.2020 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - 09.12.2020 r.
 2. SIWZ - 09.12.2020 r.
 3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 09.12.2020 r.
 4. Załącznik nr 2 – formularz cenowy - 09.12.2020 r.
 5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- 09.12.2020 r.
 6. Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 09.12.2020 r.
 7. Załącznik nr 5 – porozumienie o zachowaniu poufności - 09.12.2020 r.
 8. Załącznik nr 6 – wzór umowy - 09.12.2020 r.
 9. Załącznik nr 7 – schemat budowy słomki - 09.12.2020 r.