Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Specjalistyczna usługa doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.12.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 26.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 18.11.2020 r.

SIWZ - 18.11.2020 r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 18.11.2020 r.

Załącznik nr 2 – formularz cenowy - 18.11.2020 r.

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 18.11.2020 r.

Załącznik nr  4 – oświadczenie wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu - 18.11.2020 r.

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy Kapitałowej - 18.11.2020 r.           

Załącznik nr 6 – wykaz usług - 18.11.2020 r.

Załącznik nr 7 – wykaz osób - 18.11.2020 r.

Załącznik nr 8 – wzór umowy - 18.11.2020 r.

Załącznik nr 9 - porozumienie o zachowaniu poufności - 18.11.2020 r.