Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na przeprowadzeniu 2 dniowego szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13.11.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 11.11.2020 r.

 Wyjaśnienia treści zaproszenia - 06.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty - 03.11.2020 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - 03.11.2020 r.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - 03.11.2020 r.

Załącznik nr 3 – Wykaz usług - 03.11.2020 r.

Załącznik nr 4 – Wykaz osób - 03.11.2020 r.

Załącznik nr 5 – Oświadczanie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym - 03.11.2020 r.

Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 03.11.2020 r.

Załącznik nr 7 - wzór umowy - 03.11.2020 r.