Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na przeprowadzeniu wydarzenia z zakresu mentoringu grupowego dla MŚP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.11.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 11.11.2020 r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty - 03.11.2020 r.

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. - 03.11.2020 r.

3. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy- 03.11.2020 r.

4. Załącznik nr 3 – Wykaz usług - 03.11.2020 r.

5. Załącznik nr 4 – Wykaz osób - 03.11.2020 r.

6. Załącznik nr 5 – Oświadczanie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym - 03.11.2020 r.

7. Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 03.11.2020 r.

8. Załącznik  nr 7 – Porozumienie o zachowaniu poufności - 03.11.2020 r.

9. Załącznik nr 8 – Wzór umowy - 03.11.2020 r.