Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

 Tytuł: Usługa prawna polegająca na doradztwie w obszarze konstruowania  umów handlowych, doradztwa w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa autorskiego, zarządzania własnością intelektualną w MSP - sposoby zabezpieczania własności intelektualnej w MŚP dla 11 MŚP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.10.2020

Zbiorcze zestawienie ofert  - 27.10.2020

Zaproszenie do złożenia oferty - 19.10.2020

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 19.10.2020

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - 19.10.2020

Załącznik nr 3  - Wykaz usług - 19.10.2020

Załącznik nr 4 - Wykaz osób - 19.10.2020

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązać osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 19.10.2020

Załącznik nr 6 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 19.10.2020

Załącznik nr 7 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 19.10.2020

Załącznik nr 8 - wzór umowy - 19.10.2020