Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

76/2020/PN/OPNT/SI

Tytuł: Usługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.10.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 02.10.2020 r.

Wyjaśnienia treści Zaproszenia - 02.10.2020 r.

Wykaz usług modyfikacja - 02.10.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 29.09.2020 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 29.09.2020 r.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - 29.09.2020 r.

Załącznik nr 3 - Wykaz usług - 29.09.2020 r.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - 29.09.2020 r.

Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 29.09.2020 r.

Załącznik nr 6 - Wzór umowy - 29.09.2020 r.