Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa doradztwa w zakresie opracowania Indywidualnego Programu Rozwoju

Zawiadomienie o wyborze oferty - 29.09.2020 r.

 Zbiorcze zestawienie ofert - 25.09.2020 r.

Wyjaśnienie treści zaproszenia - 24.09.2020 r.

Zmodyfikowany, obowiązujący wzór umowy - 24.09.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 21.09.2020 r.

załącznik nr 1  - formularz ofertowy - 21.09.2020 r.

załącznik nr 2  - formularz cenowy - 21.09.2020 r.

załącznik nr 3 - wykaz usług - 21.09.2020 r.

załącznik nr 4 - wykaz osób - 21.09.2020 r.

załącznik nr 5  - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 21.09.2020 r.

załącznik nr 6  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 21.09.2020 r.

załącznik nr 7  - porozumienie o zachowaniu poufności - 21.09.2020 r.

załącznik nr 8 -  wzór umowy - 21.09.2020 r.