Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu obudowy zbiornika oraz wykonanie zbiornika.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 20.08.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy    

                          Wykonawcą, a Zamawiającym.

Załącznik nr 4 -  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych.

Załącznik nr 5 – Porozumienie o zachowaniu poufności.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy.