Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

69/2020/PN/OPNT/SI

 

Tytuł: Usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu obudowy zbiornika oraz wykonanie zbiornika

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 29.07.2020

Zmiana treści SIWZ nr 2 - 21.07.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 21.07.2020

 Modyfikacja treści SWIZ - 16.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – porozumienie o zachowaniu poufności pomiędzy Wykonawcą a inkubowanym przedsiębiorstwem.

Załącznik nr 6 – wzór umowy

: