Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów - powtórka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.08.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 15.07.2020

 Wyjaśnienie treści SIWZ - 09.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 06.07.2020

SIWZ - 06.07.2020

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 06.07.2020

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 06.07.2020

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 06.07.2020

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 06.07.2020

Załącznik nr 5 – wykaz usług - 06.07.2020

Załącznik nr 6 – porozumienie o zachowaniu poufności - 06.07.2020

Załącznik nr 7 – wzór umowy - 06.07.2020

Załącznik nr 8 – formularz cenowy - 06.07.2020