Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania receptury czekolad – powtórka (pierwotnie: Usługa opracowania receptury czekolad, wykonania  etykiet samoprzylepnych oraz zaprojektowania i wykonania opakowań zbiorczych typu SRP na produkty spożywcze)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.07.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 13.07.2020

Zaproszenie do złożenia oferty - 03.07.2020

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. - 03.07.2020

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. - 03.07.2020

Załącznik nr 3 -  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych. 03.07.2020

Załącznik nr 4 – Porozumienie o zachowaniu poufności.03.07.2020

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 03.07.2020

Załącznik nr 6 – Formularz cenowy. 03.07.2020