Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania receptury czekolad, wykonania etykiet samoprzylepnych oraz zaprojektowania i wykonania opakowań typu SRP na produkty spożywcze

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 15.07.2020

Unieważnienie - 06.07.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 02.07.2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - 23.06.2020

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - 23.06.2020

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 23.06.2020

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 23.06.2020

Załącznik nr 4 Porozumienie o zachowaniu poufności - 23.06.2020

Załącznik nr 5 Wzór umowy - 23.06.2020

Załącznik nr 6 - Formularz cenowy- 23.06.2020