Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowych - powtórka

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 07.07.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 03.07.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ - 30.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 23.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 23.06.2020

SIWZ - 23.06.2020

załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 23.06.2020

załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 23.06.2020

załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 23.06.2020

załącznik nr 4 - porozumienie o zachowaniu poufności pomiędzy Wykonawcą a inkubowanym przedsiębiorstwem - 23.06.2020

załącznik nr 5 - wzór umowy - 23.06.2020

załącznik nr 6 - formularz cenowy - 23.06.2020