Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.07.2020

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych - 03.07.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 26.06.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wykaz usług.

Załącznik nr 3 – Wykaz osób.

Załącznik nr 4 – Oświadczanie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy.