Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na utworzenia i testowania aplikacji mobilnej oraz webowego systemu zarządzania treścią do rozmieszczenia trójwymiarowych mebli w rzeczywistości rozszerzonej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.07.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 02.07.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ - 26.06.2020

nowa propozycja: Formularz cenowy - 26.06.2020

Modyfikacja SIWZ - 23.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 23.06.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 18.06.2020

2. SIWZ - 18.06.2020

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 18.06.2020

4. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 18.06.2020

5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 18.06.2020

6. Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 18.06.2020

7. Załącznik nr 5 – wykaz usług - 18.06.2020

8. Załącznik nr 6 – wzór umowy - 18.06.2020