Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego - powtórka

Zawiadomienie o wyborze  - 30.06.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 25.06.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 15.06.2020

2. SIWZ - 15.06.2020

3.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 15.06.2020

4.Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 15.06.2020

5.Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- 15.06.2020

6.Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- 15.06.2020

7.Załącznik nr 5 – wykaz usług- 15.06.2020

8.Załącznik nr 6 – wykaz osób- 15.06.2020

9.Załącznik nr 7 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych- 15.06.2020

10.Załącznik nr 8 – wzór umowy - 15.06.2020