Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 23.06.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 19.06.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 09.06.2020

2. SIWZ - 09.06.2020

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 09.06.2020

4. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- 09.06.2020

5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- 09.06.2020

6. Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- 09.06.2020

7. Załącznik nr 5 – wykaz usług- 09.06.2020

8. Załącznik nr 6 – porozumienie o zachowaniu poufności- 09.06.2020

9. Załącznik nr 7 – wzór umowy - 09.06.2020