Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa prawna polegająca na doradztwie w obszarze konstruowania umów handlowych, doradztwa w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa autorskiego, zarządzania własnością intelektualną w MŚP - sposoby zabezpieczenia własności intelektualnej MŚP.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   - 17.06.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 10.06.2010

Wyjaśnienie treści zaproszenia - 08.06.2020

 Zmodyfikowany obowiązujący formularz ofertowy

1. Zaproszenie do złożenia oferty - 04.06.2020

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - 04.06.2020

3. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - 04.06.2020

4. Załącznik nr 3 – Wykaz usług - 04.06.2020

5. Załącznik nr 4 – Wykaz osób - 04.06.2020

6. Załącznik nr 5 – Oświadczanie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym - 04.06.2020

7. Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 04.06.2020

8. Załącznik  nr 7 – Porozumienie o zachowaniu poufności - 04.06.2020

9. Załącznik nr 8 – Wzór umowy - 04.06.2020