Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowych:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  - 17.06.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 16.06.2020

Modyfikacja treści SIWZ zmiana terminu nr 2  - 09.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr  2  - 09.06.2020

Modyfikacja treści SIWZ - 08.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.06.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 02.06.2020

2. SIWZ - 02.06.2020

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 02.06.2020

4. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- 02.06.2020

5. Załącznik nr 3 – oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 02.06.2020

6. Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy Kapitałowej - 02.06.2020

7. Załącznik nr 5 – wykaz usług- 02.06.2020

8. Załącznik nr 6 – porozumienie o zachowaniu poufności pomiędzy Wykonawcą a inkubowanym przedsiębiorstwem. - 02.06.2020

9. Załącznik nr 7 – wzór umowy. - 02.06.2020