Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na zaprojektowaniu zintegrowanego przewodu elektryczno-gazowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 19.06.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 27.05.2020

2. SIWZ - 27.05.2020

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 27.05.2020

4. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 27.05.2020

5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 27.05.2020

6. Załącznik nr 4 – porozumienie o zachowaniu poufności pomiędzy Wykonawcą a inkubowanym przedsiębiorstwem - 27.05.2020

7. Załącznik nr 5 – wzór umowy - 27.05.2020