Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na doradztwie w obszarze uzyskania ochrony praw własności przemysłowej dla 10 startupów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.05.2020

Korekta zbiorczego zestawienia ofert - 19.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 19.05.2020

Zamiana treści zaproszenia - 14.05.2020

Zaproszenie do złożenia oferty - 13.05.2020

Formularz opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - 13.05.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - 13.05.2020

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 3 - 13.05.2020

Wykaz usług - załącznik nr 4 - 13.05.2020

Wzór umowy - załącznik nr 5 - 13.05.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 6 - 13.05.2020

Karta indywidualnego rozliczenia - załącznik nr 7 - 13.05.2020