Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na opracowaniu programistycznym środowiska, interfejsu API dla systemów zewnętrznych, stworzenie moduły crawler zasilającego bazę danych z portali zewnętrznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 07.05.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - 04.05.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ - 29.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 27.04.2020

SIWZ - 27.04.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 27.04.2020

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2  27.04.2020

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - 27.04.2020

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 - 27.04.2020

Wykaż usług - załącznik nr 5 - 27.04.2020

Wzór umowy - załącznik nr 6 - 27.04.2020

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 7 - 27.04.2020