Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)

Ogłoszenie o zamówieniu - 16.10.2019

Formularz opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla części nr 1 - załącznik nr 1 - 16.10.2019

Formularz opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla części nr 2 - załącznik nr 1 - 16.10.2019

Formularz opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla części nr 3 - załącznik nr 1 - 16.10.2019

Formularz oferty - załącznik nr 2 - 16.10.2019

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 - 16.10.2019

Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu  - załącznik nr 4 - 16.10.2019

Wykaz usług  - załącznik nr 5 - 16.10.2019

Wykaz osób - załącznik nr 6 - 16.10.2019

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 7 -  16.10.2019

Zobowiązanie do oddania zasobów -załącznik nr 8 - 16.10.2019

Informacja z otwarcia ofert - 24.10.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.10.2019