Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na rozwój strony internetowej opnt.olsztyn.pl zgodnie z marką zależną projektu "Startup heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 - Wytyczne dotyczące wyglądu strony

Załącznik nr 4 - Wytyczne dotyczące oznakowania

 


fileadmin/introduction/images/features/zalacznik_nr_3.jpg

fileadmin/introduction/images/features/Zalacznik_nr_4_-_wytyczne.pdf