LOGO  Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym o nr 266117 i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410). Jego wykorzystanie jest możliwe jedynie pod warunkiem zawarcia stosownej umowy licencyjnej. Wykorzystanie LOGO bez zawarcia umowy licencyjnej jest niedozwolone i wywołuje konsekwencje prawne.

Logotyp Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego do pobrania:

* wersja pionowa

* wersja pozioma

* wersja pionowa po angielsku