wirtualne

biuro

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny oferuje przedsiębiorstwom nową formą wsparcia „Wirtualne Biuro”. Usługa ta ma na celu usprawnienie obsługi biurowej nowoczesnego przedsiębiorstwa. Usługa ta jest przeznaczona dla firm i osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach oferty Wirtualne Biuro oferujemy:
– możliwość rejestracji firmy pod adresem Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
– posiadanie skrytki pocztowej na korespondencję przychodzącą oraz e-mailowe powiadamianie o otrzymanej korespondencji pocztowej
– możliwość skorzystania z wyposażonej sali konferencyjnej

Aby móc skorzystać z usługi Wirtualne Biuro należy złożyć formularz w wersji elektronicznej (kliknij niżej na WNIOSEK)  lub papierowej na adres: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, 10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylińskiego 2.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Regulamin Wirtualnego Biura do pobrania

UWAGA: składany wniosek musi być podpisany przez właściciela firmy wg KRS lub CEIDG.

Stawka opłaty miesięcznej za korzystanie z usługi Wirtualne Biuro

Zakres usługCena w złotych (netto)*
1Zgoda na rejestrację firmy pod adresem Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Władysława Trylińskiego 2 w Olsztynie

70 zł

2Skrzynka pocztowa na korespondencję przychodzącą na wyłączne potrzeby Firmy
3Regularne e-mailowe powiadamianie o otrzymanej korespondencji pocztowej.
4Możliwość skorzystania z 8 osobowej sali konferencyjnej (limit 2 godzin miesięcznie) – każda kolejna godzina użytkowania płatna wg. cennika usług OPN-T

* do podanej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

Cennik usług dodatkowych w ramach usługi Wirtualne Biuro

Zakres usług dodatkowychCena w złotych (netto)*
1Przesyłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., raz w miesiącu (do 30 dnia miesiąca) na adres Firmy odebranej korespondencji pocztowej (jeśli Zleceniodawca nie odbierze jej wcześniej we własnym zakresie) 150 % kosztu usługi pocztowej
2Przesyłanie na adres Firmy odebranych przesyłek poleconych lub wymagających potwierdzenia odbioru, na żądanie Firmy zgłoszonej w formie mailowej – list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru200 % kosztu usługi pocztowej
3Przesyłanie na adres Firmy odebranej korespondencji pocztowej, na żądanie Zleceniodawcy zgłoszone w formie mailowej, w którym Zleceniodawca określi tryb przesyłki (zwykła, polecona, kurierska) oraz termin nadania200 % kosztu usługi pocztowej

* do podanej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT