Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Wirtualne Biuro

Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny oferuje przedsiębiorstwom nową formą wsparcia „Wirtualne Biuro”. Usługa ta ma na celu usprawnienie obsługi biurowej nowoczesnego przedsiębiorstwa. Usługa ta jest przeznaczona dla firm i osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.


W ramach oferty Wirtualne Biuro oferujemy:
- możliwość rejestracji firmy pod adresem Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
- posiadanie skrytki pocztowej na korespondencję przychodzącą oraz e-mailowe powiadamianie o otrzymanej korespondencji pocztowej
- możliwość skorzystania z wyposażonej sali konferencyjnej
 
Aby móc skorzystać z usługi Wirtualne Biuro należy złożyć formularz w wersji papierowej na adres: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny; 10-683 Olsztyn; ul. Wł. Trylińskiego 2.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Regulamin Wirtualnego Biura - do pobraniaUWAGA: należy dostarczyć formularz wraz z oświadczeniem oraz podpisanym (za zgodność z oryginałem) przez właściciela firmy KRS lub CEIDG.

 

Stawka opłaty miesięcznej za korzystanie z usługi Wirtualne Biuro
Zakres usługCena w złotych (netto)*
1Zgoda na rejestrację firmy pod adresem Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Władysława Trylińskiego 2 w Olsztynie

 

 

70 zł

2Skrzynka pocztowa na korespondencję przychodzącą na wyłączne potrzeby Firmy
3Regularne e-mailowe powiadamianie o otrzymanej korespondencji pocztowej.
4Możliwość skorzystania z 8 – osobowej sali konferencyjnej (limit 2 godzin miesięcznie) – każda kolejna godzina
użytkowania płatna wg. cennika usług OPN-T

*do podanej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

 

 

Cennik usług dodatkowych w ramach usługi Wirtualne Biuro
Zakres usług dodatkowychCena w złotych (netto)*
1Przesyłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., raz w miesiącu (do 30-go dnia m-ca) na adres Firmy odebranej korespondencji pocztowej (jeśli Zleceniodawca nie odbierze jej wcześniej we własnym zakresie) 150 % kosztu usługi pocztowej
2Przesyłanie na adres Firmy odebranych przesyłek poleconych lub wymagających potwierdzenia odbioru, na żądanie Firmy zgłoszonej w formie mailowej – list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru200 % kosztu usługi pocztowej
3Przesyłanie na adres Firmy odebranej korespondencji pocztowej, na żądanie Zleceniodawcy zgłoszone w formie mailowej, w którym Zleceniodawca określi tryb przesyłki (zwykła, polecona, kurierska) oraz termin nadania200 % kosztu usługi pocztowej

*do podanej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT