Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych OPN-T

Centrum jest placówką usługowo-badawczą OPN-T a jego celem jest świadczenie usług przedsiębiorstwom w oparciu o prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych technologii satelitarnego pozycjonowania.

W ramach Centrum uruchomiona została stacja referencyjna Multi-GNSS (GPS+GLONASS+Galileo+BDS) włączona do państwowego systemu ASG-EUPOS.
Zakres działalności naukowej i badawczo-rozwojowej:
 
- Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania technik satelitarnych GNSS (m.in. badania nad technologią wiarygodnego pozycjonowania metodami pomiarów RTK w czasie rzeczywistym oraz techniką szybkich pomiarów statycznych)

Wdrożenie satelitarnej nawigacji obszarowej RNAV na lotnisku Dajtki oraz na lotniskach w regionie Warmii i Mazur,

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie teledetekcji satelitarnej,

- Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie wykorzystania Georadaru,

- Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie zintegrowanych pomiarów batymetrycznych,

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie fotogrametrii bliskiego i dalekiego zasięgu,


Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie tworzenia i wykorzystania systemów informacji przestrzennej (SIP/GIS).

 

Współpraca z przedsiębiorstwami

- Wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu poprzez transfer nowych technologii do gospodarki.

- Wsparcie merytoryczne (konsultacje i szkolenia) dla przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania technik satelitarnych w geodezji, nawigacji i precyzyjnym pozycjonowaniu. Prowadzenie badań naukowych w wyżej wymienionym zakresie.

- Udostępnianie danych obserwacyjnych i korekcyjnych użytkownikom Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS).

- Wykorzystanie georadaru przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz w archeologii.

- Nowoczesne pomiary batymetryczne jezior z wykorzystaniem zintegrowanej technologii – echosonda +GNSS

W dniu 21.01.2016r. stacja referencyjna OPNT w Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego została włączona do serwisów czasu rzeczywistego ASG-EUPOS. Stacja udostępnia dane korekcyjne RTK oraz została włączona do strumieni sieciowych RTN.

Dane kontaktowe:

Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

ul. Władysława Trylińskiego 12

10-683 Olsztyn

Budynek L2

pokój nr 109

 

dr inż. Marek Ogryzek

Kierownik Centrum CGiNTS

ogryzek.marek@opnt.olsztyn.eu

tel. 532 751 969