Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Za nami szkolenie z Ekosystemu.

Dnia 3.06. 2020 r. dla startupów uczestniczących w procesie inkubacji w ramach projektu „Startup Heroes – Platforma startowa dla nowych pomysłów” przeprowadzono w formie on- line szkolenie w ramach tzw. Ekosystemu


Dnia 3.06. 2020 r. dla startupów  uczestniczących w procesie inkubacji w ramach  projektu  „Startup Heroes – Platforma startowa dla nowych pomysłów” przeprowadzono w formie on-  line szkolenie w ramach tzw. Ekosystemu. Ekosystem ma na celu wpieranie i rozwój przedsiębiorczości  poprzez rozwijanie wsparcia biznesowego startupów. Dzięki współpracy OPNT z samorządem, światem nauki oraz instytucjami okołobiznesowymi czy stowarzyszeniami, rozwijany jest system wsparcia Startupów.

 

OPNT korzystając z nawiązanej współpracy, umożliwił Startupom pozyskanie informacji w zakresie :

* Jak wykorzystać Design do budowania przewag konkurencyjnych -  Stowarzyszenie  Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur.

* Umiędzynarodowienie działań przedsiębiorstw   -  Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego.

* Pozyskiwanie funduszy z UE -  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - Urząd  Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

* Spotkania środowiska start-up, wymiana doświadczeń, dobre praktyki, integracja środowiska startup -  Stowarzyszenie Olsztyńskich Informatyków OLCAMP.

*Współfinansowanie rozwoju w ramach UE, Instrumenty finansowe, rozwój kadr -  Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

 


Projekt Startup Heroes Dofinanswany z UE