rezerwacja

stanowiska strefy
coworkingowej
opn-t

ścieżka

rezerwacji

1. Pobierz

Pobierz wzór formularza wymagany do złożenia wniosku

2. Wypełnij

Wypełnij dokumenty wymagane do złożenia wniosku

3. Podpisz
Podpisz dokumenty podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na stronie moj.gov.pl
4. Złóż wniosek
Prześlij podpisany wniosek za pomocą poniższego formularza lub mailowo na adres sekretariat@opnt.olsztyn.eu

złóż

wniosek

  1. Temat

  2. Pełna nazwa podmiotu *

  3. Adres e-mail *

  4. Numer telefonu *

  5. Wniosek oraz załączniki *

   Ważne: przesyłany dokument musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

  6. *

  7. Pola oznaczone gwiazdką "*" są polami wymaganymi.