Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.PolskaWschodnia.gov.pl

 

OPIS PROJEKTU

Inkubator przedsiębiorczości, budynek biurowy będący również siedzibą Zarządu Parku wraz z zapleczem konferencyjno-ekspozycyjnym oraz gastronomicznym, budynki laboratoryjno-biurowe dla firm działających w regionie to inwestycje, które do końca 2013 r. powstały w okolicach jeziora Skanda w Olsztynie, w ramach podpisanej umowy nr POPW.01.03.00-28-002/10-00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.00-28-002/10 „Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego”. Inwestycja kosztowała ponad 69,1 mln zł, z czego ponad 59,7 mln zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny składa się z trzech funkcjonalnych części:

1. Park Technologiczny – miejsce przeznaczone dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku;
2. Inkubator Przedsiębiorczości – miejsce prowadzenia działalności nowo utworzonych, innowacyjnych firm i wspierania ich rozwoju;
3. Centrum Transferu Technologii – miejsce prowadzenia badań naukowych nad nowymi technologiami, ich wykorzystaniem i wdrożeniem.

 

Park Technologiczny

W skład Parku technologicznego wchodzą trzy budynki:

• Budynek biurowo-konferencyjny (BK) stanowiący siedzibę Zarządu OPN-T. Budynek ten pełni również funkcję konferencyjną, szkoleniową i  ekspozycyjną, w którym podmioty skupione wokół Parku mają możliwość zaprezentowania rezultatów przeprowadzonych badań naukowych, doświadczeń i  eksperymentów oraz innowacyjnych produktów i technologii. Tutaj też mieszczą się firmy świadczące usługi około biznesowe (księgowe, w zakresie promocji,  szkoleniowe, doradcze, prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe i inne). W budynku tym znajduje się będzie również zaplecze socjalne służące obsłudze lokatorów, pracowników i gości Parku, a także uczestników konferencji w zakresie przygotowania i podawania posiłków. Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie 3 370,00 m2, powierzchnia użytkowa – 2 875,00 m2.

• Dwa budynki biurowe (B2, B3), stanowiące siedzibę przedsiębiorstw istniejących na rynku od wielu lat. Firmy te, będące głównym źródłem rozwoju gospodarczego, zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, mają możliwość – korzystając z infrastruktury OPN-T – nadal rozwijać swoją działalność. Do ich dyspozycji będą klimatyzowane pomieszczenia biurowe o powierzchni 22-32 m2, z dostępem do telefonu i internetu, 20-osobowa sala konferencyjna oraz pokoje spotkań biznesowych. Powierzchnia całkowita budynków wynosi 2 190,00 m2 oraz powierzchna użytkowa 1 865,00 m2 każdy.

 

Inkubator Przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości (budynek B1) został utworzony z myślą o początkujących firmach, skoncentrowanych zwłaszcza na rozwoju innowacyjnych produktów i technologii. W inkubatorze przedsiębiorstwa mogą liczyć na wszechstronną pomoc w prowadzeniu biznesu – począwszy od wyposażenia biura, a skończywszy na profesjonalnym doradztwie biznesowym. Dlatego też jego ofertą są zainteresowane przede wszystkim osoby planujące otworzyć własną działalność gospodarczą (w tym także absolwenci szkół wyższych). Do dyspozycji lokatorów Inkubatora są klimatyzowane, umeblowane i częściowo wyposażone pomieszczenia biurowe o powierzchni 22-32 m2, z telefonem dostępem do internetu, 20-osobowa sala konferencyjna oraz pokoje spotkań biznesowych. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 1 860,00 m2, a powierzchna użytkowa 1 575,00 m2.

Centrum Transferu Technologii

Centrum składa się z dwóch obiektów biurowo-laboratoryjnych – L1 i L2. W jednym z budynków (L2) znajdują się laboratoria chemiczne, molekularne i technologiczne oraz Centrum propagacji fal radiowych w jonosferze i Centrum satelitarnego pozycjonowana i nawigacji. W drugim budynku (L1), do dyspozycji firm związanych są pomieszczenia laboratoryjne (o powierzchni 15-75 m2), biurowe (o powierzchni 15-28 m2), 20-osobowa sala konferencyjna oraz pokoje spotkań biznesowych. Pracownicy naukowi i studenci mogą przeprowadzać tu badania, doświadczenia i eksperymenty w celu tworzenia nowoczesnych i innowacyjnych technologii i produktów. Powierzchnia całkowita każdego z budynków wynosi 1 780,00 m2 oraz powierzchnia użytkowa 1 525,00 m2 każdy.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek mający na celu poprawę poziomu innowacyjności i nowoczesności Warmii i Mazur, został wykonany z materiałów bazujących na nowoczesnych technologiach – z płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego, szkła rastrowego i nadrukowanego oraz siatek stalowych o zróżnicowanej przezierności oraz z elementów drewnianych, instalowanych na podkonstrukcji stalowej w  pewnej odległości od właściwej ściany zewnętrznej budynków, tworzące charakterystyczne rastry, interesujące efekty światłocieniowe oraz pełniące funkcję czysto użytkową, zacieniającą wnętrza budynków.

Zagospodarowanie przestrzenne Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego umożliwia dalszą jego rozbudowę. Możliwa jest rozbudowa o kolejne obiekty biurowe i laboratoryjne wraz z niezbędną infrastrukturą.  W centralnej części OPN-T, obejmującej istniejący zbiornik wodny, można zlokalizować zespół sportowo-wypoczynkowo-rekreacyjny z zabudową obsługi sportu i  rekreacji. Rozbudowa Parku polegałaby wówczas na budowie boisk sportowych, kortów tenisowych z trybuną i usytuowaną w strefie głównego wjazdu do OPN-T wieżą widokową (z widokiem na cały zagospodarowany teren Parku oraz na znajdujące się w pobliżu jezioro Skanda wraz z otaczającymi go zespołami zieleni), a także na budowie restauracji połączonej z obszarem położonym przy zbiorniku wodnym za pośrednictwem tarasów. Dzięki temu podstawowa funkcja OPN-T zostałaby wzbogacona o funkcję sportowo-rekreacyjną, co pozytywnie wpłynęłoby na atrakcyjność przedmiotowego obszaru.