Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Rada Naukowa

Rada Naukowa Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego została powołana Zarządzeniem nr 65 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 lutego 2013 roku, w celu zapewnienia udziału środowiska gospodarczego oraz przedstawicieli wyższych uczelni w działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii o znaczeniu regionalnym. Rada jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym..

Do jej zadań należy:

1) opiniowanie wniosków składanych przez Kandydatów, aplikujących do OPN-T

2) opiniowanie biznesplanów składanych przez Kandydatów zainteresowanych wejściem do OPN-T,

3) opracowanie strategii i kierunków rozwoju OPN-T,

4) kreowanie powiązań między nauką a biznesem.

W skład Rady zgodnie z Zarządzeniem nr 66 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 marca 2017 r. wchodzą przedstawiciele olsztyńskich wyższych uczelni i lokalnych przedsiębiorstw. Imienny skład Rady:

 • dr hab. inż. Marek Adamczak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: biotechnologia),
 • mgr inż. Marek Adamowicz - Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (specjalizacja: informatyka),
 • dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: informatyka),
 • prof. dr hab. inż. Paweł Brzuzan - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: ochrona środowiska), - Przewodniczący Rady Naukowej
 • prof. dr hab. Roman Kisiel prof. zw. -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  - Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Dariusz Gibasiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: prawo),
 • dr inż. Tomasz Jeliński - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (specjalizacja: biotechnologia),
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: geodezja),
 • dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk - Olsztyńska Szkoła Wyższa (specjalizacja: technologia żywności)
 • dr Lucyna Kwiatkowska - Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (specjalizacja: zarządzanie) - Wiceprzewodniczący Rady Naukowej,
 • dr Stanisław Szmitka - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie (specjalizacja: ekonomia).
 • Marek Iwanicki - Dyrektor ds. Produkcji i Usług, Prezes Zarządu Olmex KMB Sp. z o.o.
 • prof dr hab. inż. Robert Wójcik - Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM
 • Andrzej Maliszewski - Szef Zarządzania Kompetencjami Michelin Polska S.A.

Rada naukowa powołana na kadencję w okresie od dnia 7 marca 2021 r. do 6 marca 2025 r.