Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Rada Naukowa

Rada Naukowa Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego została powołana Zarządzeniem nr 65 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 lutego 2013 roku, w celu zapewnienia udziału środowiska gospodarczego oraz przedstawicieli wyższych uczelni w działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii o znaczeniu regionalnym. Rada jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym..

Do jej zadań należy:

1) opiniowanie wniosków składanych przez Kandydatów, aplikujących do OPN-T

2) opiniowanie biznesplanów składanych przez Kandydatów zainteresowanych wejściem do OPN-T,

3) opracowanie strategii i kierunków rozwoju OPN-T,

4) kreowanie powiązań między nauką a biznesem.

W skład Rady zgodnie z Zarządzeniem nr 66 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 marca 2017 r. wchodzą przedstawiciele olsztyńskich wyższych uczelni i lokalnych przedsiębiorstw. Imienny skład Rady:

 

 

1)      prof. dr hab. inż. Paweł Brzuzan - Wydział Geoinżynierii, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska UWM w Olsztynie (Przewodniczący Rady Naukowej);

2)      dr Lucyna Kwiatkowska – Rektor Wyższej Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego (Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej);

3)      prof. dr hab. Roman Kisiel –Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Gospodarczej UWM w Olsztynie;

4)      prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski - Wydział Geoinżynierii, Instytut Geodezji i Budownictwa, Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego UWM w Olsztynie;

5)      dr hab. inż. Marek Adamczak - Wydział Nauki o Żywności; Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej UWM w Olsztynie;

6)      prof. dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski - Wydział Nauk Technicznych; Katedra Inżynierii Systemów UWM w Olsztynie;

7)      dr Dariusz Gibasiewicz - Wydział Prawa i Administracji; Katedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego UWM w Olsztynie;

8)      mgr inż. Marek Adamowicz - Dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego;

9)      dr inż. Tomasz Jeliński – Główny Specjalista IRZiBŻ PAN;

10)      dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk – Szkoła Zdrowia Publicznego, Katedra Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie;

11)      dr Stanisław Szmitka – Kierownik Katedry Ekonomii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie;

12)      Marek Iwanicki – Dyrektor ds. Produkcji i Usług, Prezes Zarządu Olmex KMB Sp. z o.o.;

13)      dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM – W-ART Centrum Zabezpieczenia Budowli;

14)      Jan Piesik – Szef Wsparcia Technicznego Fabryki Michelin Polska Sp. z o.o.

15)      dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM w Olsztynie - Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości UWM w Olsztynie, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Rada naukowa powołana na kadencję w okresie od dnia 7 marca 2021 r. do 6 marca 2025 r.

 

Zarządzenie nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego;

Zarządzenie nr 193 Prezydenta Olsztyna z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego;

Zarządzenie nr 305 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.