Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Aktualne ogłoszenia

 

Aktualne ogłoszenia:

 

Tytuł: Ogłoszenie z dania 10.05.2023 r. o naborze na stanowisko Informatyka

Termin składania ofert: 30.06.2023 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 31.03.2023 r. o naborze na stanowisko konserwatora

Termin składania ofert: 10.04.2023 r.

Wyniki naboru - pobierz

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 25.11.2022 r. o naborze na stanowisko Specjalista ds. księgowości

Wyniki naboru 28.12.2022 r.- pobierz

Termin składania ofert: 09.12.2022 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dania 25.03.2022 r. o naborze na stanowisko Informatyka

Termin składania ofert: 29.04.2022 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 15.02.2022 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. obsługi administracyjno-biurowej

Termin składania ofert: 01.03.2022 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 10.12.2021 r. o naborze na stanowisko Informatyka

Wyniki naboru - 04.01.2022 r.

Termin składania ofert: 24.12.2021 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 18.10.2021 r. o naborze na stanowisko Specjalista ds. księgowych

Wyniki naboru - 12.11.2021 r. - pobierz

Termin składania ofert: 29.10.2021 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 21.05.2021 r. o naborze na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i koordynacji procesu inkubacji

Termin składania ofert: 27.05.2021 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 16.04.2021 r. o naborze na stanowisko ds. rozliczeń projektów unijnych.

Informacja o wynikach naborów - 11.06.2021 r.

Termin składania ofert: 29.04.2021 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Klauzula Informacyjna - pobierz

 

 

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 06.04.2021 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. księgowych

Termin składania ofert: 20.04.2021 r.

Wyniki naboru - pobierz

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Klauzula informacyjna OPN-T - pobierz

 

 

 

 


 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 01.03.2021 r. o naborze na stanowisko Główny Księgowy

Termin składania ofert: do 17.03.2021 r. godz. 09:00

Wynik naboru - pobierz

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Klauzula informacyjna OPN-T - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 18.01.2021 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. Księgowych

Informacja o wynikach naboru - pobierz

Informacja o wynikach naboru - pobierz

Termin składania ofert: do 01.02.2021 r. do godziny 15:30.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna OPN-T - pobierz

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 14.01.2021 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. technicznych w OPN-T

Termin składania ofert: do 28.01.2021 r. do godziny 15:30.

Wyniki naboru - pobierz

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna OPNT - pobierz

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 13.01.2021 r. o naborze na stanowisko ds. inkubacji i transferu technologii w OPN-T

Termin składania ofert: do 27.01.2021 r. do godziny 15:30

Wyniki naboru - pobierz

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna OPNT - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 01.09.2020 r.  o naborze na stanowisko ds. koordynacji procesu inkubacji i transferu technologii w OPN-T

 

Termin składania ofert: 15.09.2020 r.

Załączniki:

Informacja o wyniku naboru - pobierz

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna OPNT - pobierz

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 01.09.2020 r. o naborze na stanowisko rozliczania projektów unijnych w ramach stanowiska ds.  szkoleń i doradztwa wynikającego z regulaminu organizacyjnego OPN-T

Wyniki naboru - pobierz

Termin składania ofert: 16.10.2020 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2020  - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.09.2020 r. - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.09.2020 r. - pobierz

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna OPNT - pobierz

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 06.08.2020 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. rozliczania projektów unijnych.

Termin składania ofert: 20.08.2020 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna OPN-T - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 29.07.2020 r. o naborze na stanowisko Inspektor ds. księgowych

Termin składania ofert: 17.08.2020 r.

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru - pobierz

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych - pobierz

Klauzula Informacyjna - pobierz

 

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 14.04.2020 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. rozliczania projektów unijnych.

Termin składania ofert: 05.05.2020 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze - 22.04.2020

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna OPN-T - pobierz

Wyniki naboru

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 20.03.2020 r o naborze na stanowisko osoba sprzątająca

Termin składania ofert: 03.04.2020 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 20.01.2020 r o naborze na stanowisko

PRACOWNIK ds. zakupów PZP w ramach projektów z dofinansowaniem UE

Termin składania ofert: 30.01.2020 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy  - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych -  pobierz

Klauzula informacyjna OPN-T - pobierz

Wyniki wyboru

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 18.12.2019 r. o naborze na Pracownika ds. obsługi administracyjno-biurowej

Termin składania ofert - 31.12.2019 r. do godz. 13.00.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności- pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

 

Tytuł: Prezydent Olsztyna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 19.07.2019 r. o naborze na stanowisko Główny Księgowy

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 31.07.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

Wyniki naboru

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r. o naborze na stanowisko Główny Księgowy

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 02.07.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r. o naborze na stanowisko Specjalista ds. pomocy publicznej

Termin składania ofert: 02.07.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjne OPN-T - pobierz

Wyniki naboru

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. księgowości

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 02.07.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

Wyniki naboru

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 31.05.2019 r. o naborze na stanowisko Specjalista ds. pomocy publicznej

Termin składania ofert: 14.06.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjne OPN-T - pobierz

 

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 23.05.2019 r o naborze na stanowisko osoba sprzątająca

Termin składania ofert: 07.06.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. księgowości

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 14.06.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 15.05.2019 r. o naborze na stanowisko Specjalista ds. pomocy publicznej

Termin składania ofert: 28.05.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjne OPN-T - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 30.04.2019 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. księgowości

Termin składania ofert: 15.05.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

Wyniki naboru

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 04.04.2019 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. pomocy publicznej, monitorowania i sprawozdawczości w ramach projektu "Startup Heroes  - platforma startowa dla nowych pomysłów"

 

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz


Tytuł: Ogłoszenie z dnia 05.03.2019 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. księgowości

Termin składania ofert: 20.03.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 05.03.2019 r o naborze na stanowisko osoba sprzątająca

Termin składania ofert: 20.03.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 15.02.2019 r o naborze na stanowisko osoba sprzątająca

Termin składania ofert: 28.02.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 05.02.2019 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. księgowości

Termin składania ofert: 20.02.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 05.02.2019 r o naborze na stanowisko osoba sprzątająca

Termin składania ofert: 14.02.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 21.01.2019 r. o naborze na Pracownika ds. zakupów PZP w ramach projektu pod nazwą "Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów".

Termin składania ofert: 01.02.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

 

 

 

Wyniki naboru

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 08.01.2019 r. o naborze na stanowisko Pracownik ds. księgowości

Termin składania ofert: 21.01.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

Wyniki naboru

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 08.01.2019 r. o naborze na stanowisko Specjalista ds. komunikacji w projekcie

Termin składania ofert: 21.01.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

Wyniki naboru - pobierz

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 07.01.2019 r. o naborze na stanowisko inkubacji przedsiębiorstw Inkubatora Przedsiębiorczości

Termin składania ofert: 21.01.2019 r..

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności  - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

Wyniki naboru - pobierz

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 07.01.2019 r o naborze na stanowisko  pracownik ds administracji

Termin składania ofert: 21.01.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula Informacyjna OPN-T - pobierz

Wyniki naboru -pobierz

 

 

 

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 03.01.2019 r. o naborze na stanowisko osoba sprzątająca

Termin składania ofert:

Załączniki:14.01.2019 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna OPN-T - pobierz

Wyniki naboru -pobierz

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 06.12.2018 o naborze na stanowisko specjalista ds inkubacji przedsiębiorstw

Termin składania ofert: 18.12.2018 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 19.11.2018 o naborze na stanowisko pracownik ds administracji

Termin składania ofert: 03.12.2018 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Klauzula informacyjna OPNT - pobierz

 

Wyniki naboru - pobierz

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 19.11.2018 o naborze na stanowisko pracownik ds szkoleń i doradztwa

Termin składania ofert: 03.12.2018 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Klauzula informacyjna OPNT - pobierz

 

Wyniki naboru - pobierz

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 02.11.2018 o naborze na stanowisko Informatyka

Termin składania ofert: 20.11.2018 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Klauzula informacyjna OPNT - pobierz

Wyniki naboru - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 11.09.2018 o naborze na stanowisko osoba sprzątająca

Termin składania ofert: 5.10.2018 r.

Załączniki:

Informacja o zmianie terminu - pobierz

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna OPNT - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 06.07.2018 o naborze na stanowisko osoba sprzątająca

Termin składania ofert: 17.08.2018 r.

Załączniki:

Informacja o zamianie terminu - pobierz

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Oświadczenie o niekaralności - pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 07.06.2018 o naborze na stanowisko Główny księgowy.

Termin składania ofert: 21.06.2018 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Wyniki naboru - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 09.04.2018 o naborze na stanowisko ds. transferu technologii.

Termin składania ofert: 20.04.2018 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Wyniki wyboru - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2017-01-11 o naborze na stanowisko ds. szkoleń i doradztwa

Termin składania ofert: 25.01.2018 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze:  - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Wyniki naboru - pobierz

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2017-12-06 o naborze na stanowisko Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości.

Termin składania ofert: 20.12.2017 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Kwestionariusz osobowy - pobierz

Wyniki naboru - pobierz

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2017-12-01 o naborze na stanowisko na informatyka.

Termin składania ofert: 13-12-2017 r.

 

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

- kwestionariusz osobowy - pobierz

- wyniki naboru - pobierz

 

 

 

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2017-09-20 o naborze na stanowisko pracownika ds. obsługi administracyjno-biurowej w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Termin składania ofert: 30-09-2017 r.

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

 


 

Wcześniejsze ogłoszenia:

Tytuł: nabór na stanowisko informatyka

Termin składania ofert: 19-06-2017 r.

Załączniki: 

- ogłoszenie o naborze - pobierz

- wyniki rekrutacji - pobierz

Tytuł: nabór na stanowisko informatyka

Termin składania ofert: 22-05-2017 r.

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

Tytuł: nabór na stanowisko ds. administracji

Termin składania ofert: 16-06-2017 r.

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

- wyniki rekrutacji - pobierz

Tytuł: nabór na stanowisko informatyka

Termin składania ofert: 25-04-2017 r.

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

- wyniki naboru - pobierz

Tytuł: nabór na stanowisko informatyka

Termin składania ofert: 07-04-2017 r.

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

- wynik naboru - pobierz

 

Tytuł: nabór na stanowisko Specjalista ds. transferu technologii

Termin składania ofert: 27-01-2017 r.

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

Tytuł: nabór na stanowisko laboranta

Termin składania ofert: 12-01-2017

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

- wyniki naboru - pobierz


Tytuł: nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-technicznych

Termin składania ofert: 28-11-2016

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

Tytuł: nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-technicznych

Termin składania ofert: 31-10-2016

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

- informacja o wyniku naboru - pobierz

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2016-06-10 o naborze na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-technicznych (0,25 etatu)

Termin składania ofert: od 10-06-2016 do 21-06-2016

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

Wyniki naboru - pobierz

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2016-06-10 o naborze na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-technicznych (0,75 etatu)

Termin składania ofert: od 10-06-2016 do 21-06-2016

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

Wyniki naboru - pobierz

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2016-05-09 o naborze na stanowisko głównego księgowego w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Termin składania ofert: od 09-05-2016 do 24-05-2016

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

- kwestionariusz osobowy - pobierz

Wyniki naboru - pobierz

Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2016-02-03 o naborze na stanowisko pracownika ds. administracyjnych w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym

Termin składania ofert: od 03-02-2016 do 17-02-2016

Załączniki:

- ogłoszenie o naborze - pobierz

- kwestionariusz osobowy - pobierz

Wyniki naboru - pobierz