Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Wyposażenie laboratoriów

 

1.     laboratoria molekularne:

- aparat MagNA Pure LC 2.0 Roche - urządzenie jest zautomatyzowanym aparatem służącym do izolacji kwasów nukleinowych z różnego rodzaju próbek biologicznych oraz automatycznego napełniania naczynek do przeprowadzania reakcji PCR mieszaninami reakcyjnymi PCR i matrycowym kwasem nukleinowym;

 

MagNA Pure Compact Roche - jest stacją roboczą do automatycznego oczyszczania kwasów nukleinowych z próbek różnorodnych materiałów przy pomocy specjalnie zaprojektowanych zestawów odczynnikowych;

 

termocykler Light Cycer 2.0 Roche w czasie rzeczywistym z CE-IVD - urządzenie jest przeznaczone do przeprowadzania reakcji PCR z detekcją i/lub oceną ilościową docelowego fragmentu kwasu nukleinowego w czasie rzeczywistym, jak również analizy poamplifikacyjnej sekwencji kwasu nukleinowego poprzez analizę krzywej topnienia. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/EC dotyczącej sprzętu medycznego, stosowanego w diagnostyce in vitro;

 

termocykler Light Cycler 96 Roche w czasie rzeczywistym - aparat zaprojektowany do badań naukowych w celu realizowania szybkiej i dokładnej reakcji PCR przy jednoczesnym, przebiegającym w czasie rzeczywistym wykrywaniu łączących się z DNA barwników fluorescencyjnych lub znakowanych sond, umożliwiając w ten sposób kwantyfikację i uzyskanie charakterystyki docelowego kwasu nukleinowego

 

termocykler Veriti Dx Model 9912 Applied Biosystems z CE-IVD - urządzenie służy do powielania ludzkiego DNA w celach diagnostycznych. Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/EC dotyczącej sprzętu medycznego, stosowanego w diagnostyce in vitro;

 

3 termocyklery z blokiem 96 dołkowym (SensoQuest, Thermo Scientific) - pozwalają na proste i szybkie przeprowadzenie reakcji PCR;

 

2 zestawy do elektroforezy z systemem obrazowania GelDoc-It2 - przeznaczone do przeprowadzania elektroforezy kwasów nukleinowych w żelach agarozowyc

 

2 spektrofotometry (BioDrop) - urządzenia umożliwiające określanie ilościowe oraz jakościowe badanej próbki zarówno z wykorzystaniem kuwet, jak i pomiarów w próbce o objętości od 0,5 µl - w tzw.  „kropli”;

 

wirówka do płytek PCR (Thermo Scientific) - urządzenie wyposażone w rotor umożliwiający prowadzenie separacji różnych składników w 96-dołkowych mikropłytkach;

 

 

2 komory laminarne typu Biohazard II (Thermo Scientific) - komory laminarne w klasie II ochrony biologicznej, zapobiegające zanieczyszczeniu materiału biologicznego oraz stwarzające warunki wyjątkowej ochrony personelu i środowiska.

 

2.     laboratoria technologiczne:

3 bioreaktory New Brunswick BioFlo 115 Eppendorf - uniwersalne bioreaktory przeznaczone do hodowli bakterii i grzybów w systemie pracy okresowej, okresowej z zasilaniem lub ciągłej. Objętość robocza naczyń hodowlanych wynosi od 0,4 l do 1,0 l. Naczynia hodowlane można poddawać sterylizacji w autoklawie;

 

2 bioreaktory New Brunswick BioFlo 310 Eppendorf - wszechstronne bioreaktory do hodowli bakterii i grzybów w systemie pracy okresowej, okresowej z zasilaniem lub ciągłej. Urządzenia wyposażone są w wymienne naczynia hodowlane o objętości roboczej od 1,25 l do 3,75 l oraz od 3.0 l do 10.5 l, które można sterylizować w autoklawie;

 

bioreaktor New Brunswick BioFlo 510 Eppendorf - kompaktowy bioreaktor przeznaczony do hodowli bakterii i grzybów w systemie pracy okresowej, okresowej z zasilaniem lub ciągłej. Bioreaktor wyposażony jest w naczynie hodowlane o objętości roboczej od 10,75 l do 32,0 l oraz system automatycznej sterylizacji w miejscu użytkowania (SIP);

 

zestaw do liofilizacji mikroorganizmów – zestaw, którego kluczowym elementem jest suszarka liofilizacyjna Christ Beta 2-8 LD plus. Aparat jest wysokowydajnym urządzeniem służącym do przeprowadzania liofilizacji produktów płynnych i stałych w ampułkach, fiolkach, szklanych buteleczkach, butelkach na osocze lub płaskich naczyniach laboratoryjnych. Suszarka liofilizacyjna Best 2-8 LD plus może być wykorzystywana do liofilizacji kultur bakteryjnych i wirusowych, osocza krwi, frakcji surowiczych, przeciwciał, surowic, szczepionek oraz produktów farmaceutycznych.

 

3.     pracownia mikroskopowa

mikroskop Olympus BX43 - służy do prowadzenia obserwacji w polu jasnym, polu ciemnym oraz we fluorescencji wzbudzanej światłem UV (filtr BP340-390), Green (filtr BP530-550), Blue (filtr BP460-495) preparatów na szkiełkach podstawowych;

 

mikroskop Olympus CKX41 z odwróconą optyką wykorzystywany jest do realizowania obserwacji w polu jasnym oraz kontraście fazowym  hodowli komórkowych w różnych naczyniach  hodowlanych.

 

Mikroskopy wyposażone są w zastaw do mikrofotografii oraz oprogramowanie do aktywizacji i analizy obrazu Olympus CellSens.

 

W laboratoriach znajdują się ponadto urządzenia pomocnicze: wirówki (Eppendorf)inkubatory CO(Memmert)cieplarka (Memmert)wagi (Ohaus)bloki grzejne (Biogenet)aparaty do homogenizacji komórek i tkanek (Uniprep) pH metry (Elmetron)mieszadła magnetyczne z grzaniem (Biogenet)autoklawy (HSP, Nüve)chłodziarki (Liebherr)systemy oczyszczania wody (Merc Millipore)pipety automatyczne (Eppendorf).

Do dyspozycji lokatorów oddane jest także pomieszczenie wyposażone w komorę chłodniczą (BETA) i ultrazamrażarkę (Elcold), jak również pomieszczenie, w którym zlokalizowane są szafy bezpieczeństwa (Malow, Asecos) na odczynniki chemiczne.