Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Inkubator

Zobacz nasze biura

Cennik

Cennik usług dodatkowych

Regulamin Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Inkubator Przedsiębiorczości to część Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego utworzona z myślą o firmach nowo utworzonych oraz osobach planujących założenie własnej działalność gospodarczej (m.in. studentach, absolwentach szkół wyższych, pracownikach sektora nauki), zainteresowanych rozwojem innowacyjnych produktów, usług i technologii.

Lokatorem Inkubatora Przedsiębiorczości OPN-T może być wyłącznie Przedsiębiorstwo:

1)      nowopowstałe,
2)      którego okres wykonywanej działalności gospodarczej nie przekracza 12 miesięcy,
3)      którego właściciel lub wspólnicy, w przypadku przedsiębiorstw będących jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, nie posiadają równolegle w danym czasie statusu właściciela lub wspólnika innej działalności gospodarczej, której okres wykonywania przekracza 12 m-cy,
4)      którego członkowie zarządu w przypadku przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, nie posiadają równolegle w danym czasie statusu właściciela lub wspólnika innej działalności gospodarczej, której okres wykonywania przekracza 12 m-cy.

 

Inkubator Przedsiębiorczości OPN-T to nowoczesne i przyjazne otoczenie dla prowadzenia biznesu, preferencyjne koszty najmu umeblowanej i wyposażonej powierzchni biurowej, korzyści kooperacji „drzwi w drzwi”, „dobry adres” dla działalności firmy oraz szeroki zakres wsparcia towarzyszącego służącego stymulowaniu potencjału innowacyjnego młodych firm oraz transferowi technologii i wiedzy do przedsiębiorstw.

Do dyspozycji Lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości OPN-T przygotowane zostały gotowe do pracy, tj. umeblowane i wyposażone (zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne) oraz klimatyzowane pomieszczenia biurowe o powierzchni 22-30 m2, 10-osobowa sala konferencyjna, pokoje spotkań biznesowych do 8 osób oraz umeblowane i wyposażone zaplecza socjalne.

Pod działalność Inkubatora Przedsiębiorczości OPN-T przygotowane zostały 34 pokoje biurowe w budynku B1 oraz 9 pokoi w części Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku BK.

W ramach usług towarzyszących OPN-T oferuje firmom Inkubatora Przedsiębiorczości dostęp do ogólnych i specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych, pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania, wsparcie w transferze i komercjalizacji technologii  oraz ochrony praw własności intelektualnej.