poznaj

nas

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny (OPN-T) powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Jest jednostką budżetową Gminy Olsztyn. Faktyczną działalność rozpoczął po uroczystym otwarciu w dniu 7 listopada 2013 r. Formalnie powołany został uchwałą nr XXXVIII/669/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia z dniem 1 sierpnia 2013 roku jednostki budżetowej Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz nadania statutu.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny to wyjątkowy ekosystem dla stymulowania przepływu wiedzy i technologii między przedsiębiorcami, sferą badawczo-rozwojową i innymi instytucjami. Na powierzchni 14 000 m² tworzymy przestrzeń, gdzie przedsiębiorcy, obok różnorodnych usług wspierających ich rozwój, znajdą bogatą ofertę 140 biur, powierzchni co-workingowych, 20 nowoczesnych jednostek laboratoryjnych, 22 sal konferencyjnych, czy wirtualnych biur. OPN-T realizując projekty, poprzez wsparcie w powstawaniu i rozwoju kolejnych start-upów, tworzy korzystne warunki transformacji dla inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym również transformacji cyfrowej.

Przy Parku funkcjonuje Rada Naukowa powołana przez Prezydenta Olsztyna.

OPNT z lotu ptaka

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny to miejsce dla przedsiębiorstw i instytucji naukowych, w którym stymuluje się i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami oraz rynkiem, wspiera tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych m.in. przy pomocy procesów inkubacyjnych i akceleracyjnych.

Centrum Innowacji – dwa obiekty (B2  i  B3) zadedykowane firmom, które korzystając z infrastruktury oraz wsparcia merytorycznego decydują się rozwijać swoją działalność poprzez nawiązanie współpracy z nauką oraz pragnących nabyć umiejętności do konkurowania na rynkach zagranicznych. 

Inkubator Przedsiębiorczości – (B1) przestrzeń z myślą o firmach nowopowstałych, start-upach oraz osobach planujących założenie własnej działalności gospodarczej (m.in. studentach, absolwentach szkół wyższych, pracownikach sektora nauki) zainteresowanych rozwojem innowacyjnych produktów, usług oraz technologii dla nowych firm, start-upów, a przede wszystkim nowych firm technologicznych, które mogą liczyć na szerokie usługi wsparcia w drodze do własnego rozwoju.

Centrum Transferu Technologii – to dwa obiekty (L1  i  L2), w których znajdują się przestrzenie laboratoryjne wyposażone (chemiczne, molekularne, technologiczne) oraz przestrzenie niewyposażone, pozwalające na własną adaptację. 

Centrum Propagacji Fal Radiowych w Jonosferze – wyposażone w jonosondę VISRC2C do monitorowania stanu jonosfery i pogody kosmicznej.

Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych – ultranowoczesna stacja referencyjna Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BDS).

Centrum Konferencyjne – (obiekt BK) sala konferencyjna na 270 osób, 21 inne sale konferencyjne, powierzchnia wystawiennicza, nowoczesne wyposażenie AV, mobilny system dyskusyjny, sprzęt do wideokonferencji

Restauracja (obiekt BK) z salą konsumpcyjną na 100 osób

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny to:

• prawie 14 000 m² powierzchni w 6 budynkach

• lokalizacja na ok. 14 ha powierzchni

• 140 pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie

• 20 nowoczesnych jednostek laboratoryjnych

• 22 w pełni wyposażone, klimatyzowane sale konferencyjne

• Terminal do ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym

• Wirtualne biuro

• Restauracja

Obecnie w OPN-T siedzibę znalazło około 50 firm, które są na różnym etapie rozwoju i zaawansowania technologicznego. To przede wszystkim firmy działające w branżach: geoinformatycznej, informatycznej, biotechnologicznej.

mapka wskazująca lokalizację OPNT

rada

naukowa

Rada Naukowa Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego została powołana Zarządzeniem nr 65 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 lutego 2013 roku, w celu zapewnienia udziału środowiska gospodarczego oraz przedstawicieli wyższych uczelni w działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii o znaczeniu regionalnym. Rada jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym.

Do jej zadań należy w szczególności:

 1. opiniowanie wniosków składanych przez Kandydatów, aplikujących do OPN-T
 2. opiniowanie biznesplanów składanych przez Kandydatów zainteresowanych wejściem do Inkubatora Przedsiębiorczości lub Inkubatora Biotechnologicznego OPN-T,
 3. opracowanie strategii i kierunków rozwoju OPN-T,
 4. kreowanie powiązań między nauką a biznesem.

W skład Rady zgodnie z Zarządzeniem nr 66 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 marca 2017 r. wchodzą przedstawiciele olsztyńskich wyższych uczelni i lokalnych przedsiębiorstw. Imienny skład Rady:

 • dr hab. inż. Paweł Brzuzan – Wydział Geoinżynierii, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska UWM w Olsztynie (Przewodniczący Rady Naukowej);
 • dr Lucyna Kwiatkowska – Rektor Wyższej Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego (Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej);
 • dr hab. Roman Kisiel –Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Gospodarczej UWM w Olsztynie;
 • dr hab. inż. Andrzej Krankowski – Wydział Geoinżynierii, Instytut Geodezji i Budownictwa, Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego UWM w Olsztynie;
 • dr hab. inż. Marek Adamczak – Wydział Nauki o Żywności; Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej UWM w Olsztynie;
 • dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski – Wydział Nauk Technicznych; Katedra Inżynierii Systemów UWM w Olsztynie;
 • dr Dariusz Gibasiewicz – Wydział Prawa i Administracji; Katedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego UWM w Olsztynie;
 • mgr inż. Marek Adamowicz – Dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego;
 • dr inż. Tomasz Jeliński – Główny Specjalista IRZiBŻ PAN;
 • dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk – Szkoła Zdrowia Publicznego, Katedra Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie;
 • dr Stanisław Szmitka – Kierownik Katedry Ekonomii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie;
 • Marek Iwanicki – Dyrektor ds. Produkcji i Usług, Prezes Zarządu Olmex KMB Sp. z o.o.;
 • dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM – W-ART Centrum Zabezpieczenia Budowli;
 • dr inż. Jan Piesik – Szef Wsparcia Technicznego Fabryki Michelin Polska Sp. z o.o.
 • dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM w Olsztynie – Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości UWM w Olsztynie, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Rada Naukowa została powołana na kadencję w okresie od dnia 7 marca 2021 r. do 6 marca 2025 r.