laboratoria

opn-t

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dysponuje powierzchniami laboratoryjnymi zlokalizowanymi w dwóch obiektach – L1 i L2.

W budynku L1 do dyspozycji firm oddano pomieszczenia laboratoryjne o powierzchni od 15 m2 do 75 m2 wyposażone w meble laboratoryjne. Jednostki laboratoryjne zaprojektowane są w sposób umożliwiający indywidualną adaptację infrastruktury.

W obiekcie L2 do dyspozycji firm, jednostek naukowych oraz naukowców znajdują się laboratoria technologiczne, molekularne oraz laboratorium chemiczne.

W obiekcie zlokalizowane jest także Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych oraz Centrum Propagacji Fal Radiowych w Jonosferze. Dzięki ultranowoczesnej aparaturze umożliwia prowadzenie badań na światowym poziomie, których wyniki mają służyć przedsiębiorcom w rozwoju ich produktów i usług:

  • nowoczesna stacja globalnego systemu nawigacji satelitarnej Multi-GNSS Trimble NetR9.   Stacja umożliwia prace badawczo-rozwojowe nad technologią pozycjonowania metodami pomiaru RTK w czasie rzeczywistym, techniką szybkich pomiarów statycznych, teledetekcją satelitarną oraz w zakresie fotogrametrii oraz informacji przestrzennej. Ulotka nt GNSS
  • Jonsonda VISRC2C umożliwia prowadzenie badań w zakresie permanentnego monitorowania stanu jonosfery a także świadczenie przedsiębiorstwom usług z zakresu geofizyki, fizyki jonosfery, plazmy kosmicznej, „pogody kosmicznej” oraz nowych technologii satelitarnych i kosmicznych. Ulotka jonosonda

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, naukowców i firm z regionu Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny stworzył również ofertę wynajęcia stanowisk w laboratorium molekularnym na godziny lub dni. Do dyspozycji mamy 19 stanowisk pracy m.in. stanowisko z zestawem do elektroforezy horyzontalnej, stanowisko z dygestorium lub autoklawem 12l. Cennik wszystkich stanowisk do pobrania tutaj.  

Zapraszamy do kontaktu:

sekretariat@opnt.olsztyn.eu  lub tel. 89 612 05 00

Monika WadowskaGłówny specjalista ds. administrowania infrastrukturą i najmem, tel. 89 612 05 10, e-mail: wadowska.monika@opnt.olsztyn.eu

W obu budynkach z powierzchnią laboratoryjną zintegrowano powierzchnie wspólne, które stanowią zaplecze organizacyjne dla działalności badawczo-naukowej prowadzonej przez lokatorów Parku: 8-osobowe pokoje spotkań, sale konferencyjne (od 20 do 50 osób) oraz zaplecze socjalne. 

wyposażenie

laboratoriów

1.     laboratoria molekularne:

– aparat MagNA Pure LC 2.0 Roche – urządzenie jest zautomatyzowanym aparatem służącym do izolacji kwasów nukleinowych z różnego rodzaju próbek biologicznych oraz automatycznego napełniania naczynek do przeprowadzania reakcji PCR mieszaninami reakcyjnymi PCR i matrycowym kwasem nukleinowym;

– MagNA Pure Compact Roche – jest stacją roboczą do automatycznego oczyszczania kwasów nukleinowych z próbek różnorodnych materiałów przy pomocy specjalnie zaprojektowanych zestawów odczynnikowych;

– termocykler Light Cycer 2.0 Roche w czasie rzeczywistym z CE-IVD – urządzenie jest przeznaczone do przeprowadzania reakcji PCR z detekcją i/lub oceną ilościową docelowego fragmentu kwasu nukleinowego w czasie rzeczywistym, jak również analizy poamplifikacyjnej sekwencji kwasu nukleinowego poprzez analizę krzywej topnienia. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/EC dotyczącej sprzętu medycznego, stosowanego w diagnostyce in vitro;

– termocykler Light Cycler 96 Roche w czasie rzeczywistym – aparat zaprojektowany do badań naukowych w celu realizowania szybkiej i dokładnej reakcji PCR przy jednoczesnym, przebiegającym w czasie rzeczywistym wykrywaniu łączących się z DNA barwników fluorescencyjnych lub znakowanych sond, umożliwiając w ten sposób kwantyfikację i uzyskanie charakterystyki docelowego kwasu nukleinowego;

– termocykler Veriti Dx Model 9912 Applied Biosystems z CE-IVD – urządzenie służy do powielania ludzkiego DNA w celach diagnostycznych. Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/EC dotyczącej sprzętu medycznego, stosowanego w diagnostyce in vitro;

– 3 termocyklery z blokiem 96 dołkowym (SensoQuest, Thermo Scientific) – pozwalają na proste i szybkie przeprowadzenie reakcji PCR;

– 2 zestawy do elektroforezy z systemem obrazowania GelDoc-It2 – przeznaczone do przeprowadzania elektroforezy kwasów nukleinowych w żelach agarozowych;

– 2 spektrofotometry (BioDrop) – urządzenia umożliwiające określanie ilościowe oraz jakościowe badanej próbki zarówno z wykorzystaniem kuwet, jak i pomiarów w próbce o objętości od 0,5 µl – w tzw.  „kropli”;

– wirówka do płytek PCR (Thermo Scientific) – urządzenie wyposażone w rotor umożliwiający prowadzenie separacji różnych składników w 96-dołkowych mikropłytkach;

– 2 komory laminarne typu Biohazard II (Thermo Scientific) – komory laminarne w klasie II ochrony biologicznej, zapobiegające zanieczyszczeniu materiału biologicznego oraz stwarzające warunki wyjątkowej ochrony personelu i środowiska;

2.     laboratoria technologiczne:

– 3 bioreaktory New Brunswick BioFlo 115 Eppendorf – uniwersalne bioreaktory przeznaczone do hodowli bakterii i grzybów w systemie pracy okresowej, okresowej z zasilaniem lub ciągłej. Objętość robocza naczyń hodowlanych wynosi od 0,4 l do 1,0 l. Naczynia hodowlane można poddawać sterylizacji w autoklawie;

– 2 bioreaktory New Brunswick BioFlo 310 Eppendorf – wszechstronne bioreaktory do hodowli bakterii i grzybów w systemie pracy okresowej, okresowej z zasilaniem lub ciągłej. Urządzenia wyposażone są w wymienne naczynia hodowlane o objętości roboczej od 1,25 l do 3,75 l oraz od 3.0 l do 10.5 l, które można sterylizować w autoklawie;

– bioreaktor New Brunswick BioFlo 510 Eppendorf – kompaktowy bioreaktor przeznaczony do hodowli bakterii i grzybów w systemie pracy okresowej, okresowej z zasilaniem lub ciągłej. Bioreaktor wyposażony jest w naczynie hodowlane o objętości roboczej od 10,75 l do 32,0 l oraz system automatycznej sterylizacji w miejscu użytkowania (SIP);

– zestaw do liofilizacji mikroorganizmów – zestaw, którego kluczowym elementem jest suszarka liofilizacyjna Christ Beta 2-8 LD plus. Aparat jest wysokowydajnym urządzeniem służącym do przeprowadzania liofilizacji produktów płynnych i stałych w ampułkach, fiolkach, szklanych buteleczkach, butelkach na osocze lub płaskich naczyniach laboratoryjnych. Suszarka liofilizacyjna Best 2-8 LD plus może być wykorzystywana do liofilizacji kultur bakteryjnych i wirusowych, osocza krwi, frakcji surowiczych, przeciwciał, surowic, szczepionek oraz produktów farmaceutycznych.

3.     pracownia mikroskopowa:

– mikroskop Olympus BX43 – służy do prowadzenia obserwacji w polu jasnym, polu ciemnym oraz we fluorescencji wzbudzanej światłem UV (filtr BP340-390), Green (filtr BP530-550), Blue (filtr BP460-495) preparatów na szkiełkach podstawowych;

– mikroskop Olympus CKX41 z odwróconą optyką wykorzystywany jest do realizowania obserwacji w polu jasnym oraz kontraście fazowym hodowli komórkowych w różnych naczyniach  hodowlanych.

Mikroskopy wyposażone są w zastaw do mikrofotografii oraz oprogramowanie do aktywizacji i analizy obrazu Olympus CellSens.

W laboratoriach znajdują się ponadto urządzenia pomocnicze: wirówki (Eppendorf)inkubatory CO(Memmert)cieplarka (Memmert)wagi (Ohaus)bloki grzejne (Biogenet)aparaty do homogenizacji komórek i tkanek (Uniprep) pH metry (Elmetron)mieszadła magnetyczne z grzaniem (Biogenet)autoklawy (HSP, Nüve)chłodziarki (Liebherr)systemy oczyszczania wody (Merc Millipore)pipety automatyczne (Eppendorf).

Do dyspozycji lokatorów oddane jest także pomieszczenie wyposażone w komorę chłodniczą (BETA) i ultrazamrażarkę (Elcold), jak również pomieszczenie, w którym zlokalizowane są szafy bezpieczeństwa (Malow, Asecos) na odczynniki chemiczne.

cennik

aparatury

Budynki L1 i L2

  1. Stawka opłaty miesięcznej za korzystanie z podstawowego wyposażenia laboratoryjnego

 

Centrum Transferu Technologii

L1

 

Pomieszczenie

Rodzaj powierzchni

Koszt najmu

(opłata bazowa)

zł/m2

Poziom udzielonej pomocy de minimis

Koszt najmu (opłata preferencyjna)

zł/m2

3, 4, 5, 6, 10, 104, 105, 110, 113, 114

Część budynku: Laboratorium

1,11

30%

0,78

Część budynku: Laboratorium – inkubator biotechnologiczny

1,11

70% – I rok

0,33

60% – II rok

0,44

45% – III rok

0,61

 

Centrum Transferu Technologii

L2

 

Pomieszczenie

Rodzaj powierzchni

Koszt najmu

(opłata bazowa)

zł/m2

Poziom udzielonej pomocy de minimis

Koszt najmu (opłata preferencyjna)

zł/m2

2, 4, 6, 9, 104, 105

Część budynku: Laboratorium

6,37

30%

4,46

Część budynku: Laboratorium – inkubator biotechnologiczny

6,37

70% – I rok

1,91

60% – II rok

2,55

45% – III rok

3,50

 

  1. Stawka opłaty godzinowej* za korzystanie z aparatury badawczej

 

Nazwa asortymentu

Koszt najmu

dla podmiotów zewnętrznych

(opłata bazowa)

zł/godz.

Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata bazowa)

zł/godz.

Charakter podmiotu OPN-T

Poziom udzielonej pomocy de minimis

Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata preferencyjna)

zł/godz.

Aparat do PCR w czasie rzeczywistym
z CE-IVD – Light Cycer 2.0 Roche

6,76

6,76

Firmy nieinkubowane

30%

4,73

Firmy inkubowane

70% – I rok

2,03

60% – II rok

2,70

45% – III rok

3,72

Aparat do PCR w czasie rzeczywistym blok 96 dołkowy – Light Cycler 96 Roche

6,65

6,65

Firmy nieinkubowane

30%

4,66

Firmy inkubowane

70% – I rok

2,00

60% – II rok

2,66

45% – III rok

3,66

Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych – MagNA Pure Roche

11,70

11,70

Firmy nieinkubowane

30%

8,19

Firmy inkubowane

70% – I rok

3,51

60% – II rok

4,68

45% – III rok

6,44

Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych – MagNA Pure Compact Roche

16,65

16,65

Firmy nieinkubowane

30%

11,66

Firmy inkubowane

70% – I rok

5,00

60% – II rok

6,66

45% – III rok

9,16

PCR z blokiem 96 dołkowym – SensoQuest

2,77

2,77

Firmy nieinkubowane

30%

1,94

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,83

60% – II rok

1,11

45% – III rok

1,52

PCR z blokiem 96 dołkowym z CE-IVD – Veriti Dx AB apllied biosystem

4,56

4,56

Firmy nieinkubowane

30%

3,19

Firmy inkubowane

70% – I rok

1,37

60% – II rok

1,82

45% – III rok

2,51

Zestaw do liofilizacji mikroorganizmów

2,53

2,53

Firmy nieinkubowane

30%

1,77

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,76

60% – II rok

1,01

45% – III rok

1,39

Wirówka typu mikro – Centrifuge 5424

0,23

0,23

Firmy nieinkubowane

30%

0,16

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,07

60% – II rok

0,09

45% – III rok

0,13

Wirówka nastołowa szybkoobrotowa – Centrifuge 5430

0,80

0,80

Firmy nieinkubowane

30%

0,56

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,24

60% – II rok

0,32

45% – III rok

0,44

Zestaw do elektroforezy horyzontalnej

2,71

2,71

Firmy nieinkubowane

30%

1,90

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,81

60% – II rok

1,08

45% – III rok

1,49

Pipety automatyczne autoklawowalne

0,36

0,36

Firmy nieinkubowane

30%

0,25

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,11

60% – II rok

0,15

45% – III rok

0,20

Waga analityczna

0,25

0,25

Firmy nieinkubowane

30%

0,18

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,08

60% – II rok

0,10

45% – III rok

0,14

Waga precyzyjna

0,30

0,30

Firmy nieinkubowane

30%

0,21

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,09

60% – II rok

0,12

45% – III rok

0,16

Mieszadło magnetyczne
z grzaniem

0,13

0,13

Firmy nieinkubowane

30%

0,09

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,04

60% – II rok

0,05

45% – III rok

0,07

pH metr

0,05

0,05

Firmy nieinkubowane

30%

0,04

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,02

60% – II rok

0,02

45% – III rok

0,03

Blok grzejny

0,16

0,16

Firmy nieinkubowane

30%

0,11

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,05

60% – II rok

0,06

45% – III rok

0,09

Inkubator CO2 – Memmert

0,83

0,83

Firmy nieinkubowane

30%

0,58

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,25

60% – II rok

0,33

45% – III rok

0,46

Chłodziarka laboratoryjna

0,25

0,25

Firmy nieinkubowane

30%

0,17

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,07

60% – II rok

0,10

45% – III rok

0,14

Cieplarka – Memmert

0,17

0,17

Firmy nieinkubowane

30%

0,12

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,05

60% – II rok

0,07

45% – III rok

0,10

Wirówka – Centrifuge 5430 R

1,17

1,17

Firmy nieinkubowane

30%

0,82

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,35

60% – II rok

0,47

45% – III rok

0,64

Bioreaktor New Brunswick BioFlo 115

3,25

3,25

Firmy nieinkubowane

30%

2,27

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,97

60% – II rok

1,30

45% – III rok

1,79

Bioreaktor New Brunswick BioFlo 310

8,89

8,89

Firmy nieinkubowane

30%

6,22

Firmy inkubowane

70% – I rok

2,67

60% – II rok

3,55

45% – III rok

4,89

Bioreaktor New Brunswick BioFlo 510

18,87

18,87

Firmy nieinkubowane

30%

13,21

Firmy inkubowane

70% – I rok

5,66

60% – II rok

7,55

45% – III rok

10,38

Autoklaw 195 l

4,79

4,79

Firmy nieinkubowane

30%

3,36

Firmy inkubowane

70% – I rok

1,44

60% – II rok

1,92

45% – III rok

2,64

Ultrazamrażarka LAB-11

0,92

0,92

Firmy nieinkubowane

30%

0,65

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,28

60% – II rok

0,37

45% – III rok

0,51

System oczyszczania wody

0,71

0,71

Firmy nieinkubowane

30%

0,50

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,21

60% – II rok

0,28

45% – III rok

0,39

Zestaw do mikroskopii

3,67

3,67

Firmy nieinkubowane

30%

2,57

Firmy inkubowane

70% – I rok

1,10

60% – II rok

1,47

45% – III rok

2,02

PCR z blokiem 96 dołkowym

2,39

2,39

Firmy nieinkubowane

30%

1,67

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,72

60% – II rok

0,95

45% – III rok

1,31

Wirówka

0,54

0,54

Firmy nieinkubowane

30%

0,38

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,16

60% – II rok

0,22

45% – III rok

0,30

Spektrofotometr

2,46

2,46

Firmy nieinkubowane

30%

1,73

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,74

60% – II rok

0,99

45% – III rok

1,36

Komora laminarna 1000x630x780

1,86

1,86

Firmy nieinkubowane

30%

1,30

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,56

60% – II rok

0,74

45% – III rok

1,02

Komora laminarna 1900x630x780

2,06

2,06

Firmy nieinkubowane

30%

1,44

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,62

60% – II rok

0,82

45% – III rok

1,13

Aparat do homogenizacji komórek i tkanek

0,64

0,64

Firmy nieinkubowane

30%

0,45

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,19

60% – II rok

0,26

45% – III rok

0,35

Autoklaw 12 l

0,30

0,30

Firmy nieinkubowane

30%

0,21

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,09

60% – II rok

0,12

45% – III rok

0,16

Dygestorium 6C

0,98

0,98

Firmy nieinkubowane

30%

0,69

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,29

60% – II rok

0,39

45% – III rok

0,54

Dygestorium 9C

0,66

0,66

Firmy nieinkubowane

30%

0,46

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,20

60% – II rok

0,26

45% – III rok

0,36

Dygestorium 4D/105D

0,75

0,75

Firmy nieinkubowane

30%

0,52

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,22

60% – II rok

0,30

45% – III rok

0,41

Dygestorium L1

1,00

1,00

Firmy nieinkubowane

30%

0,70

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,30

60% – II rok

0,40

45% – III rok

0,55

Komora chłodnicza

2,63

2,63

Firmy nieinkubowane

30%

1,84

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,79

60% – II rok

1,05

45% – III rok

1,44

 

 

  • Stawka opłaty dziennej za korzystanie z aparatury badawczej

 

Nazwa asortymentu

Koszt najmu

dla podmiotów zewnętrznych

(opłata bazowa)

zł/dzień

Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata bazowa)

zł/dzień

Charakter podmiotu OPN-T

Poziom udzielonej pomocy de minimis

Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata preferencyjna)

zł/dzień

Aparat do PCR w czasie rzeczywistym
z CE-IVD – Light Cycer 2.0 Roche

54,09

54,09

Firmy nieinkubowane

30%

37,86

Firmy inkubowane

70% – I rok

16,23

60% – II rok

21,64

45% – III rok

29,75

Aparat do PCR w czasie rzeczywistym blok 96 dołkowy – Light Cycler 96 Roche

53,20

53,20

Firmy nieinkubowane

30%

37,24

Firmy inkubowane

70% – I rok

15,96

60% – II rok

21,28

45% – III rok

29,26

Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych – MagNA Pure Roche

93,60

93,60

Firmy nieinkubowane

30%

65,52

Firmy inkubowane

70% – I rok

28,08

60% – II rok

37,44

45% – III rok

51,48

Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych – MagNA Pure Compact Roche

133,20

133,20

Firmy nieinkubowane

30%

93,24

Firmy inkubowane

70% – I rok

39,96

60% – II rok

53,28

45% – III rok

73,26

PCR z blokiem 96 dołkowym – SensoQuest

22,13

22,13

Firmy nieinkubowane

30%

15,49

Firmy inkubowane

70% – I rok

6,64

60% – II rok

8,85

45% – III rok

12,17

PCR z blokiem 96 dołkowym z CE-IVD – Veriti Dx AB apllied biosystem

36,46

36,46

Firmy nieinkubowane

30%

25,52

Firmy inkubowane

70% – I rok

10,94

60% – II rok

14,58

45% – III rok

20,05

Zestaw do liofilizacji mikroorganizmów

20,22

20,22

Firmy nieinkubowane

30%

14,16

Firmy inkubowane

70% – I rok

6,07

60% – II rok

8,09

45% – III rok

11,12

Wirówka typu mikro – Centrifuge 5424

1,85

1,85

Firmy nieinkubowane

30%

1,30

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,56

60% – II rok

0,74

45% – III rok

1,02

Wirówka nastołowa szybkoobrotowa – Centrifuge 5430

6,36

6,36

Firmy nieinkubowane

30%

4,45

Firmy inkubowane

70% – I rok

1,91

60% – II rok

2,55

45% – III rok

3,50

Zestaw do elektroforezy horyzontalnej

21,67

21,67

Firmy nieinkubowane

30%

15,17

Firmy inkubowane

70% – I rok

6,50

60% – II rok

8,67

45% – III rok

11,92

Pipety automatyczne autoklawowalne

2,90

2,90

Firmy nieinkubowane

30%

2,03

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,87

60% – II rok

1,16

45% – III rok

1,60

Waga analityczna

2,02

2,02

Firmy nieinkubowane

30%

1,41

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,61

60% – II rok

0,81

45% – III rok

1,11

Waga precyzyjna

2,40

2,40

Firmy nieinkubowane

30%

1,68

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,72

60% – II rok

0,96

45% – III rok

1,32

Mieszadło magnetyczne
z grzaniem

1,08

1,08

Firmy nieinkubowane

30%

0,75

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,32

60% – II rok

0,43

45% – III rok

0,59

pH metr

0,41

0,41

Firmy nieinkubowane

30%

0,29

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,12

60% – II rok

0,17

45% – III rok

0,23

Blok grzejny

1,30

1,30

Firmy nieinkubowane

30%

0,91

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,39

60% – II rok

0,52

45% – III rok

0,71

Inkubator CO2 – Memmert

6,64

6,64

Firmy nieinkubowane

30%

4,65

Firmy inkubowane

70% – I rok

1,99

60% – II rok

2,66

45% – III rok

3,65

Chłodziarka laboratoryjna

1,98

1,98

Firmy nieinkubowane

30%

1,38

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,59

60% – II rok

0,79

45% – III rok

1,09

Cieplarka – Memmert

1,39

1,39

Firmy nieinkubowane

30%

0,98

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,42

60% – II rok

0,56

45% – III rok

0,77

Wirówka – Centrifuge 5430 R

9,37

9,37

Firmy nieinkubowane

30%

6,56

Firmy inkubowane

70% – I rok

2,81

60% – II rok

3,75

45% – III rok

5,16

Bioreaktor New Brunswick BioFlo 115

26,00

26,00

Firmy nieinkubowane

30%

18,20

Firmy inkubowane

70% – I rok

7,80

60% – II rok

10,40

45% – III rok

14,30

Bioreaktor New Brunswick BioFlo 310

71,08

71,08

Firmy nieinkubowane

30%

49,76

Firmy inkubowane

70% – I rok

21,33

60% – II rok

28,43

45% – III rok

39,10

Bioreaktor New Brunswick BioFlo 510

150,93

150,93

Firmy nieinkubowane

30%

105,65

Firmy inkubowane

70% – I rok

45,28

60% – II rok

60,37

45% – III rok

83,01

Autoklaw 195 l

38,36

38,36

Firmy nieinkubowane

30%

26,85

Firmy inkubowane

70% – I rok

11,51

60% – II rok

15,34

45% – III rok

21,10

Ultrazamrażarka LAB-11

7,73

7,73

Firmy nieinkubowane

30%

5,16

Firmy inkubowane

70% – I rok

2,21

60% – II rok

2,95

45% – III rok

4,05

System oczyszczania wody

5,67

5,67

Firmy nieinkubowane

30%

3,97

Firmy inkubowane

70% – I rok

1,70

60% – II rok

2,27

45% – III rok

3,12

Zestaw do mikroskopii

29,35

29,35

Firmy nieinkubowane

30%

20,55

Firmy inkubowane

70% – I rok

8,81

60% – II rok

11,74

45% – III rok

16,14

PCR z blokiem 96 dołkowym

19,10

19,10

Firmy nieinkubowane

30%

13,37

Firmy inkubowane

70% – I rok

5,73

60% – II rok

7,64

45% – III rok

10,50

Wirówka

4,36

4,36

Firmy nieinkubowane

30%

3,05

Firmy inkubowane

70% – I rok

1,31

60% – II rok

1,74

45% – III rok

2,40

Spektrofotometr

19,71

19,71

Firmy nieinkubowane

30%

13,80

Firmy inkubowane

70% – I rok

5,91

60% – II rok

7,89

45% – III rok

10,84

Komora laminarna 1000x630x780

14,87

14,87

Firmy nieinkubowane

30%

10,41

Firmy inkubowane

70% – I rok

4,46

60% – II rok

5,95

45% – III rok

8,18

Komora laminarna 1900x630x780

16,47

16,47

Firmy nieinkubowane

30%

11,53

Firmy inkubowane

70% – I rok

4,94

60% – II rok

6,59

45% – III rok

9,06

Aparat do homogenizacji komórek i tkanek

5,11

5,11

Firmy nieinkubowane

30%

3,58

Firmy inkubowane

70% – I rok

1,53

60% – II rok

2,04

45% – III rok

2,81

Autoklaw 12 l

2,38

2,38

Firmy nieinkubowane

30%

1,66

Firmy inkubowane

70% – I rok

0,71

60% – II rok

0,95

45% – III rok

1,31

Dygestorium 6C

7,83

7,83

Firmy nieinkubowane

30%

5,48

Firmy inkubowane

70% – I rok

2,35

60% – II rok

3,13

45% – III rok

4,31

Dygestorium 9C

5,26

5,26

Firmy nieinkubowane

30%

3,68

Firmy inkubowane

70% – I rok

1,58

60% – II rok

2,10

45% – III rok

2,89

Dygestorium 4D/105D

6,00

6,00

Firmy nieinkubowane

30%

4,20

Firmy inkubowane

70% – I rok

1,80

60% – II rok

2,40

45% – III rok

3,30

Dygestorium L1

8,00

8,00

Firmy nieinkubowane

30%

5,60

Firmy inkubowane

70% – I rok

2,40

60% – II rok

3,20

45% – III rok

4,40

Komora chłodnicza

21,00

21,00

Firmy nieinkubowane

30%

14,70

Firmy inkubowane

70% – I rok

6,30

60% – II rok

8,40

45% – III rok

11,55

 

  1. Stawka opłaty miesięcznej za korzystanie z aparatury badawczej

 

Nazwa asortymentu

Koszt najmu

dla podmiotów zewnętrznych

(opłata bazowa)

zł/m-ąc

Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata bazowa)

zł/m-ąc

Charakter podmiotu OPN-T

Poziom udzielonej pomocy de minimis

Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata preferencyjna)

zł/m-ąc

Aparat do PCR w czasie rzeczywistym
z CE-IVD – Light Cycer 2.0 Roche

1126,83

1126,83

Firmy nieinkubowane

30%

788,78

Firmy inkubowane

70% – I rok

338,05

60% – II rok

450,73

45% – III rok

619,76

Aparat do PCR w czasie rzeczywistym blok 96 dołkowy – Light Cycler 96 Roche

1108,33

1108,33

Firmy nieinkubowane

30%

775,83

Firmy inkubowane

70% – I rok

332,50

60% – II rok

443,33

45% – III rok

609,58

Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych – MagNA Pure Roche

1950,00

1950,00

Firmy nieinkubowane

30%

1365,00

Firmy inkubowane

70% – I rok

558,00

60% – II rok

780,00

45% – III rok

1072,50

Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych – MagNA Pure Compact Roche

2775,00

2775,00

Firmy nieinkubowane

30%

1942,50

Firmy inkubowane

70% – I rok

832,50

60% – II rok

1110,00

45% – III rok

1526,25

PCR z blokiem 96 dołkowym – SensoQuest

461,05

461,05

Firmy nieinkubowane

30%

322,74

Firmy inkubowane

70% – I rok

138,32

60% – II rok

184,42

45% – III rok

253,58

PCR z blokiem 96 dołkowym z CE-IVD – Veriti Dx AB apllied biosystem

759,48

759,48

Firmy nieinkubowane

30%

531,64

Firmy inkubowane

70% – I rok

227,84

60% – II rok

303,79

45% – III rok

417,71

Zestaw do liofilizacji mikroorganizmów

421,32

421,32

Firmy nieinkubowane

30%

294,92

Firmy inkubowane

70% – I rok

126,39

60% – II rok

168,53

45% – III rok

231,72

Wirówka typu mikro – Centrifuge 5424

38,64

38,64

Firmy nieinkubowane

30%

27,05

Firmy inkubowane

70% – I rok

11,59

60% – II rok

15,46

45% – III rok

21,25

Wirówka nastołowa szybkoobrotowa – Centrifuge 5430

132,56

132,56

Firmy nieinkubowane

30%

92,79

Firmy inkubowane

70% – I rok

39,77

60% – II rok

53,02

45% – III rok

72,91

Zestaw do elektroforezy horyzontalnej

451,48

451,48

Firmy nieinkubowane

30%

316,00

Firmy inkubowane

70% – I rok

135,44

60% – II rok

180,59

45% – III rok

248,31

Pipety automatyczne autoklawowalne

60,43

60,43

Firmy nieinkubowane

30%

42,30

Firmy inkubowane

70% – I rok

18,13

60% – II rok

24,17

45% – III rok

33,24

Waga analityczna

42,09

42,09

Firmy nieinkubowane

30%

29,46

Firmy inkubowane

70% – I rok

12,63

60% – II rok

16,84

45% – III rok

23,15

Waga precyzyjna

49,92

49,92

Firmy nieinkubowane

30%

34,94

Firmy inkubowane

70% – I rok

14,97

60% – II rok

19,97

45% – III rok

27,45

Mieszadło magnetyczne
z grzaniem

22,44

22,44

Firmy nieinkubowane

30%

15,70

Firmy inkubowane

70% – I rok

6,73

60% – II rok

8,97

45% – III rok

12,34

pH metr

8,62

8,62

Firmy nieinkubowane

30%

6,04

Firmy inkubowane

70% – I rok

2,59

60% – II rok

3,45

45% – III rok

4,74

Blok grzejny

27,00

27,00

Firmy nieinkubowane

30%

18,90

Firmy inkubowane

70% – I rok

8,10

60% – II rok

10,80

45% – III rok

14,85

Inkubator CO2 – Memmert

138,33

138,33

Firmy nieinkubowane

30%

96,83

Firmy inkubowane

70% – I rok

41,50

60% – II rok

55,33

45% – III rok

76,08

Chłodziarka laboratoryjna

41,20

41,20

Firmy nieinkubowane

30%

28,84

Firmy inkubowane

70% – I rok

12,36

60% – II rok

16,48

45% – III rok

22,66

Cieplarka – Memmert

29,06

29,06

Firmy nieinkubowane

30%

20,34

Firmy inkubowane

70% – I rok

8,72

60% – II rok

11,62

45% – III rok

15,98

Wirówka – Centrifuge 5430 R

195,30

195,30

Firmy nieinkubowane

30%

136,71

Firmy inkubowane

70% – I rok

58,59

60% – II rok

78,12

45% – III rok

107,41

Bioreaktor New Brunswick BioFlo 115

541,61

541,61

Firmy nieinkubowane

30%

379,13

Firmy inkubowane

70% – I rok

162,48

60% – II rok

216,64

45% – III rok

297,88

Bioreaktor New Brunswick BioFlo 310

1480,91

1480,91

Firmy nieinkubowane

30%

1036,64

Firmy inkubowane

70% – I rok

444,27

60% – II rok

592,37

45% – III rok

814,50

Bioreaktor New Brunswick BioFlo 510

3144,38

3144,38

Firmy nieinkubowane

30%

2201,07

Firmy inkubowane

70% – I rok

943,32

60% – II rok

1257,75

45% – III rok

1729,41

Autoklaw 195 l

799,16

799,16

Firmy nieinkubowane

30%

559,41

Firmy inkubowane

70% – I rok

239,75

60% – II rok

319,67

45% – III rok

439,54

Ultrazamrażarka LAB-11

153,58

153,58

Firmy nieinkubowane

30%

107,51

Firmy inkubowane

70% – I rok

46,07

60% – II rok

61,43

45% – III rok

84,47

System oczyszczania wody

118,18

118,18

Firmy nieinkubowane

30%

82,72

Firmy inkubowane

70% – I rok

35,45

60% – II rok

47,27

45% – III rok

65,00

Zestaw do mikroskopii

611,54

611,54

Firmy nieinkubowane

30%

428,08

Firmy inkubowane

70% – I rok

183,46

60% – II rok

244,62

45% – III rok

336,35

PCR z blokiem 96 dołkowym

397,90

397,90

Firmy nieinkubowane

30%

278,53

Firmy inkubowane

70% – I rok

119,37

60% – II rok

159,16

45% – III rok

218,85

Wirówka

90,78

90,78

Firmy nieinkubowane

30%

63,54

Firmy inkubowane

70% – I rok

27,23

60% – II rok

36,31

45% – III rok

49,93

Spektrofotometr

410,72

410,72

Firmy nieinkubowane

30%

287,50

Firmy inkubowane

70% – I rok

123,22

60% – II rok

164,29

45% – III rok

225,89

Komora laminarna 1000x630x780

309,72

309,72

Firmy nieinkubowane

30%

216,80

Firmy inkubowane

70% – I rok

92,92

60% – II rok

123,89

45% – III rok

170,35

Komora laminarna 1900x630x780

343,19

343,19

Firmy nieinkubowane

30%

240,24

Firmy inkubowane

70% – I rok

102,96

60% – II rok

137,28

45% – III rok

188,76

Aparat do homogenizacji komórek i tkanek

106,50

106,50

Firmy nieinkubowane

30%

74,55

Firmy inkubowane

70% – I rok

31,95

60% – II rok

42,60

45% – III rok

58,58

Autoklaw 12 l

49,49

49,49

Firmy nieinkubowane

30%

34,64

Firmy inkubowane

70% – I rok

14,85

60% – II rok

19,80

45% – III rok

27,22

Dygestorium 6C

163,13

163,13

Firmy nieinkubowane

30%

114,19

Firmy inkubowane

70% – I rok

48,94

60% – II rok

65,25

45% – III rok

89,72

Dygestorium 9C

109,57

109,57

Firmy nieinkubowane

30%

76,70

Firmy inkubowane

70% – I rok

32,87

60% – II rok

43,83

45% – III rok

60,26

Dygestorium 4D/105D

124,97

124,97

Firmy nieinkubowane

30%

87,48

Firmy inkubowane

70% – I rok

37,49

60% – II rok

49,99

45% – III rok

68,73

Dygestorium L1

166,67

166,67

Firmy nieinkubowane

30%

116,67

Firmy inkubowane

70% – I rok

50,00

60% – II rok

66,67

45% – III rok

91,67

Komora chłodnicza

437,50

437,50

Firmy nieinkubowane

30%

306,25

Firmy inkubowane

70% – I rok

131,25

60% – II rok

175,00

45% – III rok

240,63

  1. Wysokość opłat wyrażono kwotą netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawką VAT.
  2. Opłata preferencyjna stanowiąca pomoc de minimis jest ustalana po zbadaniu dopuszczalności jej udzielenia.

* Wynajem aparatury badawczej w systemie godzinowym dotyczy wybranych urządzeń  z cennika.