Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa opracowania i emisji spotów promocyjnych, opracowania i wykonania materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 09.11.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 30.10.2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia - 29.10.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ - 25.10.2021 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - 21.10.2021 r.
 2. SWZ - 21.10.2021 r.
 3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 21.10.2021 r.
 4. Załącznik nr 2 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp - 21.10.2021 r.
 5. Załącznik nr 3 – wykaz usług - 21.10.2021 r.
 6. Załącznik nr 4 – projekt umowy - 21.10.2021 r.
 7. Załącznik nr 5 – porozumienie o zachowaniu poufności - 21.10.2021 r.
 8. Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 21.10.2021 r.