Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa opracowania i stworzenia MVP - bazowej strony internetowej jako podstawowej formy innowacyjnej platformy informatycznej GREENOO

Zawiadomienie o wyborze oferty - 31.08.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 23.08.2021 r.

Zmiana treści SWZ - 13.08.2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 12.08.2021 r.

2. SWZ - 12.08.2021 r.

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 12.08.2021 r.

4. Załącznik nr 2 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy PZP - 12.08.2021 r.

5. Załącznik nr 3 - wykaz usług - 12.08.2021 r.

6. Załącznik nr 4 - wykaz osób - 12.08.2021 r.

7. Załącznik nr 5 - projekt umowy - 12.08.2021 r.

8. Załącznik nr 6 -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 12.08.2021 r.

9. Załącznik nr 7 - porozumienie o zachowaniu poufności - 12.08.2021 r.