Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa opracowania koncepcyjnego projektu pływającego domku

Zawiadomienie o wyborze oferty - 18.08.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 17.08.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 10.08.2021 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.10.08.2021 r.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym - 10.08.2021 r.                         

Załącznik nr 3 – Wykaz usług10.08.2021 r.

Załącznik nr 4 – Wykaz osób10.08.2021 r.

Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzania danych osobowych.10.08.2021 r.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy10.08.2021 r.

Załącznik nr 7 – Porozumienie o zachowaniu poufności.10.08.2021 r.