Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa cateringowa i hotelowa

 Unieważnienie postępowania - 21.06.2021 r.

 Zbiorcze zestawienie ofert - 21.06.2021 r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty - 14.06.2021 r.

2. załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 14.06.2021 r.

3. załącznik nr 2 - Formularz cenowy - 14.06.2021 r.

4. załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 14.06.2021 r.

5. załącznik nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 14.06.2021 r.

6. załącznik nr 5 - Wzór umowy - 14.06.2021 r.