Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa opracowania projektu konstrukcji Barki Turystycznej wraz z wizualizacją 3D i dokumentacją wykonawczą.

Zapytanie ofertowe - 29.03.2021 r.

Załącznik nr 1  - Formularz oferty cenowej -29.03.2021 r.

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 29.03.2021 r.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 29.03.2021 r.

Załącznik nr 4  - Porozumienie o zachowaniu poufności - 29.03.2021 r.

Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia danych osobowych  -29.03.2021 r.

Załącznik nr 6 - wzór umowy - 29.03.2021 r.