Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa wykonania funkcjonalnej karmy dla psów z dodatkiem CBD na potrzeby projektu pt. „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator”

 

Zapytanie ofertowe - 03.03.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy- 03.03.2021 r.

Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 03.03.2021 r.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 03.03.2021 r.

Załącznik nr 4 Porozumienie o zachowaniu poufności- 03.03.2021 r.

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia przetwarzania danych - 03.03.2021 r.

Załącznik nr 6 Wzór umowy - 03.03.2021 r.