Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu klikalnego prototypu platformy webowej i aplikacji mobilnej w postaci 30 mockupów/interaktywnych makiet - powtórka

Zawiadomienie o wyborze oferty - 25.02.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 24.02.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 19.02.2021 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. - 19.02.2021 r.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
                           a Zamawiającym - 19.02.2021 r.

Załącznik nr 3 – Wykaz usług - 19.02.2021 r.

Załącznik nr 4 – Wykaz osób - 19.02.2021 r.

Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzania danych osobowych. - 19.02.2021 r.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy - 19.02.2021 r.

Załącznik nr 7 – Porozumienie o zachowaniu poufności - 19.02.2021 r.