Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na opracowaniu prototypu opaski medycznej wraz z sensorami oraz oprogramowaniem do gromadzenia i przetwarzania danych - powtórka

Zawiadomienie o wyborze oferty - 02.03.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 25.02.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 18.02.2021 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - 18.02.2021 r.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
                           a Zamawiającym - 18.02.2021 r.

Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzania danych osobowych - 18.02.2021 r.

Załącznik nr 4 – Wzór umowy - 18.02.2021 r.

Załącznik nr 5 – Porozumienie o zachowaniu poufności  - 18.02.2021 r.