Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Moderacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 25.02.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 24.02.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 17.02.2021 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - 17.02.2021 r.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym - 17.02.2021 r.

Załącznik nr 3 – Wykaz usług-  17.02.2021 r.

Załącznik nr 4 - Wykaz osób -  17.02.2021 r.

Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych- 17.02.2021 r.

Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzania danych osobowych zwykłych.- 17.02.2021 r.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy- 17.02.2021 r.

Załącznik nr 8 - Wzór porozumienia o zachowaniu poufności- 17.02.2021 r.